Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Kvinder, der sveder og er glad efter hård boksetræning.

Kommunale sundhedstilbud

Køge Kommune

Køge Kommune

Køge Kommune har ingen sundhedstilbud målrettet borgere med overvægt.

Det ser ikke ud til, at Køge Kommune har tilbud målrettet børn og unge med overvægt. Dog tilbyder sundhedsplejen en samtale og undersøgelse af børn med overvægt. Du kan læse mere her.

Baseret på søgninger på kommunens egen hjemmeside og sundhed.dk er det ikke lykkedes os at finde sundhedstilbud målrettet voksne med overvægt eller svær overvægt. Køge Kommune tilbyder dog hjælp til vægtregulering/vægtvedligeholdelse til borgere, som henvises til kommunal KOL-, type 2-diabetes-, hjerte-, kræft-eller smerte-rehabilitering. Læs mere om rehabiliteringsforløbene på Køge Kommunes hjemmeside. Som en del af KOL-, type 2-diabetes og hjerterehabiliteringsforløbene tilbyder kommunen kostvejledning ved klinisk diætist og/eller deltagelse i Madværkstedet, som er et gruppeforløb med kostvejledninger via madlavning, faciliteret af bl.a. en klinisk diætist.

Hvis du har kendskab til sundhedstilbud i Køge Kommune til voksne med overvægt eller andre målgrupper, er du meget velkommen til at kontakte os på ncfo@ncfo.dk.

Her er endnu ingen sundhedstilbud målrettet personer med overvægt …