Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

København Kommune – Vejen til Sund Vægt

Københavns Kommune tilbyder forløbet ‘Vejen til Sund Vægt’ til børn med moderat overvægt samt deres familie.

‘Vejen til Sund Vægt’ er en tidlig indsats, hvor skolesundhedsplejen støtter og rådgiver ift. at fastholde en sund vægt. Gennem fire samtaler får familien råd om trivsel, kost, bevægelse osv., og der tages udgangspunkt i barnets situation og familiens hverdag. Forældre eller anden omsorgsperson skal deltage.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er, at barnet med støtte og rådgivning fra skolesundhedsplejen fastholder en sund vægt.

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er børn i 0.-5. klasse med moderat overvægt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Indhold
Tilbuddet består af et forløb med fire samtaler med en sundhedsplejerske fra lokalområdets Sund Vægt-Team, der har faglig viden om børns vækst og trivsel. De første tre samtaler foregår inden for 3-4 måneder, og den sidste samtale ligger et halvt år efter den tredje samtale. Samtalerne omhandler trivsel, kost, bevægelse osv. og er målrettet barnets situation. Ved samtalerne tager sundhedsplejersken udgangspunkt i familiens hverdag, og hvordan man som familie kan skabe ændringer i hverdagen. Det er et familietilbud, og alle samtaler foregår med både barn og forældre.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Københavns Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.