Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

København Kommune – Sund Vægt

Københavns Kommune tilbyder forløbet ‘Sund Vægt’ til børn og unge med svær overvægt samt deres familie.

Gennem cirka 8 familiesamtaler arbejder de i forløbet med, hvad der skal til, for at barnet eller den unge opnår en sund vægt med afsæt i familiens hverdag. Barnet eller den unge får derudover tilbud om motionshold, madværksted og psykologsamtaler afhængig af den enkelte families behov og barnets eller den unges alder. Familien kan møde både sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere, psykologer, en læge og frivillige gennem forløbet.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er, at barnet med støtte og rådgivning opnår en sundere vægt.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet familier med børn og unge i alderen 2-16 år, som har svær overvægt. Barnet eller den unge skal enten bo, gå i daginstitution eller gå i skole i Københavns Kommune.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Indhold
Behandlingen består af op til 8 familiesamtaler, hvor én eller begge forældre deltager sammen med barnet eller den unge. En familiesamtale varer 1-1½ time og ligger med cirka 3 måneders interval.

Ved familiesamtalerne undersøges barnet eller den unges helbred, og der arbejdes med, hvad der skal til for, at barnet eller den unge opnår en sund vægt. Samtalerne tager altid afsæt i familiens hverdag. En familie møder typisk 3-5 medarbejdere fra et tværfaglige team, der alle har faglig viden om overvægt. Teamet består af sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere, psykologer, en læge og frivillige.

Barnet eller den unge kan også deltage i motionshold, madværksted og psykologsamtaler afhængig af den enkelte families behov og barnets eller den unges alder.

De aldersopdelte motionshold tilbydes til børn og unge mellem 6 og 16 år. De yngste børn laver forskellige aktiviteter såsom boldspil, lege, dans og konditionstræning. De unge får pulsen op med blandt andet cirkeltræning, styrketræning og konditionstræning både på maskiner og som hold. Det er kost- og motionsvejledere samt frivillige, der står for alle aktiviteter, og aktiviteterne bliver tilrettelagt ud fra børnenes eller de unges alder, niveau og behov. På motionsholdene går der kun børn og unge fra Sund Vægt, der træner i træningslokalerne i Center for Børn og Unges Sundhed.

Derudover er det muligt for familier at deltage på et madværksted, hvor de kan få råd og vejledning i måltidmængder, mæthedsfornemmelse og tilberedning af sund og nem hverdagsmad. Ved et madværksted tilbereder familier mad ud fra et bestemt tema såsom sunde madpakker, børnenes livretter eller årstidsretter. Alle familier spiser den tilberedte mad sammen. Der tages hensyn til religion, når der købes madvarer. Madværkstedet foregår i træningskøkkenet i Center for Børn og Unges Sundhed.

Henvisning/rekruttering
Barnet/den unge/familien kan henvises af egen læge, kommune eller fra hospital, men kan også selv henvende sig.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, udarbejdede i 2013 en evaluering af Børnevægtcentret. Du kan læse evalueringen her.

Desuden har Afdelingen for Data og Analyse ved Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune foretaget evaluering af tilbuddet i 2015. Det drejer sig om en kvalitativ evaluering, som du finder her og en kvantitativ evaluering, som du finder her.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Københavns Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.