Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Kerteminde Kommune – Klinik for sund kost og motion

Sundhedsplejens klinik for sund kost og motion tilbyder et forløb for børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

Kerteminde Kommune tilbyder forløbet “Tilbud til børn med overvægt” i deres Klinik for sund kost og motion til børn og unge, der har et BMI over 90 percentilen. Forløbet er bygget op omkring Holbæk-modellen, og hver familie får en skræddersyet plan for kost og motion. Planen er realistisk og kan justeres løbende. Det er vigtigt, at forældrene tager ansvar og er indstillet på at omlægge livsstilen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at stoppe vægtøgning, og at give familien viden og handlekompetencer om sund kost og motion, hvilket på sigt vil medføre, at barnet/den unge slanker sig, mens barnet/den unge vokser. Hvis barnet/den unge er udvokset, er formålet et vægttab. På sigt handler det om at undgå følgesygdomme til overvægt.

Målgruppe
For at familien kan indgå i tilbuddet, skal barnet eller den unge have et BMI over 90 percentilen og være motiveret for en sundere livsstil.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Tilbuddet indebærer sundhedsfaglig støtte i og vejledning til at stoppe vægtøgning, og give familien viden om sammenhængen mellem sund kost og motionsvaner. Konkret vil barnet/den unge blive fulgt af en sundhedsplejerske i en klinik, hvor sundhedsplejersken vil rådgive, vejlede og støtte familien, omkring vægtregulering, mad, spisemønster, samt motion. På den baggrund udarbejdes en skræddersyet plan til det enkelte barn/den unge og familien med 15-20 punkter, som familien skal følge i hjemmet. Planen udarbejdes i et samarbejde mellem sundhedsplejersken, barnet/den unge og familien. Som udgangs punkt følges familien ca. hver 2. måned. Over ca. en etårig periode.

Henvisning/rekruttering
Det kræver ingen henvisning at tilmelde sig tilbuddet. Alle kan tage kontakt til sundhedsplejen.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Kerteminde Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.