Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Hvidovre Kommune – POB, Program for Overvægtige Børn

‘Program for overvægtige børn’ er et sundhedstilbud til børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

Hvidovre Kommune benytter Holbæk-modellen i forhold til børn med overvægt. Tilbuddet er et behandlingstilbud, der tager udgangspunkt i barnets udfordringer i forhold til kost, motion, inaktivitet, trivsel mv.

Det er vigtigt, at hele familien støtter op om barnet og forløbet og samtidig er motiverede for at ændre livsstil.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er, at barnet/den unge får en sund livsstil med henblik på at opnå et stabilt og varigt vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig børn mellem 3-18 år, med et BMI over IOTF-BMI 25 i forhold til alder og køn.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Program for overvægtige børn udbydes af et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sundhedscentret. Her møder familierne både sundhedsplejersker og en diætist.

Henvisning/rekruttering
Henvisning til forløbet sker via kontakt til Sundhedsplejen. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
I behandlingstilbuddet udarbejdes der en punktplan, som barnet/den unge og familien skal arbejde ud fra. Der vil være fokus på familiens hverdag og udfordringer ift. kost, motion, inaktivitet, trivsel, søde sager, drikke, sengetider m.v. Forløbet er et individuelt tilrettelagt forløb.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Hvidovre Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.