Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Høje-Taastrup Kommune – Let livet

Et familietilbud til børn og unge med overvægt.

‘Let livet’ er et kommunalt tilbud til børn og unge, som har et BMI over 90 % af percentilen i forhold til alder og køn. Tilbuddet er et samtaleforløb for hele familien med fokus på råd, vejledning og udvikling af en handleplan for at opnå en sundere livsstil.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål og mål
Formålet er gennem samtaler at vejlede børn, unge og familier med overvægt til et stabilt og varigt vægttab.

Målgruppe
‘Let livet’ er et tilbud til børn og unge i alderen 3-18 år, som har et BMI over 90-percentilen i forhold til alder og køn.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Borgeren bliver kontaktet efter modtagelse af henvisning. Samtalerne foregår på Sundhedscenteret Espens Vænge. Tid til samtalerne aftales individuelt, men de afholdes primært i tidsrummet mellem kl. 8.30 og 14.00.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge, hospital eller sundhedsplejerske.

Beskrivelse af tilbuddet
I tilbuddet arbejdes der ud fra Holbæk-modellen, der er udviklet på Holbæk Sygehus.

En sundhedsplejerske og en klinisk diætist står for samtalerne med barn og familie. I samtalerne tages der udgangspunkt familiens udfordringer med f.eks. kost, motion, trivsel og sukkervaner. Barnets hverdag bliver gennemgået grundigt, og herudfra udformes en punktplan for barnet, som hele familien skal arbejde videre med. Det er derfor vigtigt, at hele familien er indstillet på at foretage ændringer i livsstilen. Barnet måles og vejes i forbindelse med hver samtale.

Betaling
Tilbuddet er gratis og udbydes af Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

 

 

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet om kostvejledning på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Du kan også læse om tilbuddet på sundhed.dk.