Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Herlev Kommune – Børnesundhedscenteret

Herlev Kommune har sundhedstilbuddet ‘Motion Plus’ til borgere med svær overvægt, der ønsker en sundere livsstil.

Motion Plus er et gruppebaseret livsstilsforløb med gratis holdtræning til voksne borgere med et BMI over 30. Det er for borgere, der oplever, at de kæmper med for mange kilo, og som ønsker hjælp til træning, livsstilsændringer og mere overskud i hverdagen, og som er klar til at gøre en indsats. Borgeren må ikke have følgesygdomme eller andre skavanker, som vil begrænse borgeren i at deltage i træningen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tilbuddets formål er at øge borgernes fysiske aktivitetsniveau samt at arbejde med varige livsstilsændringer.

Målgruppe
Tilbuddet er for voksne borgere med et BMI over 30.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Indhold
Efter en lægehenvisning inviteres borgeren til en samtale i Sundhedsfremme under Herlev Kommune. Her vurderes det, om tilbuddet er velegnet for borgen. Forløbet strækker sig over ca. 18 uger med træning og livsstilsundervisning 2 gange om ugen. Træningen er lagt om morgenen, så man samtidig kan passe sit arbejde. Træningen består af styrketræning, kredsløbs og konditionstræning. Undervisningen tager udgangspunkt i Narrative principper samt i “Små skridt til vægttab – der holder” fra Sundhedsstyrelsen.

Henvisning/rekruttering
Motion Plus kræver lægehenvisning.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Herlev Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.