Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Herlev Kommune – Diætistvejledning

Herlev Kommune tilbyder diætistvejledning til borgere med svær overvægt.

Borgere med blandet andet svær overvægt tilbydes rådgivning og vejledning hos en klinisk diætist, hvor ændringer i kosten kan forebygge eller hindre udvikling i livsstilsbetinget sygdom. Råd og vejledning gives med henblik på varig kostændring og evt. vægttab.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tilbuddets formål er at forebygge eller hindre forværring af livsstilssygdomme gennem fokus på kosten.

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er bl.a. borgere med BMI over 35.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan henvises til diætistvejledning fra sin praktiserende læge eller fra hospital.

Beskrivelse af tilbuddet
I fællesskab med den kliniske diætist kombineres det, borgen kan lide at spise med de retningslinjer, der ligger for den enkelte tilstand. Borgeren er dermed medbestemmende med hensyn til, hvilke kostændringer der skal arbejdes med. Et forløb indeholder som udgangspunkt seks samtaler med ca. en måneds mellemrum og tilrettelægges i samarbejde med borgeren.

Diætistvejledning tilrettelægges individuelt, men kan maximalt strække sig over 6-8 samtaler.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Herlev Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.