Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Halsnæs Kommune – MOD

‘MOD’ er Halsnæs Kommunes sundhedstilbud til børn og unge, der lever med overvægt.

I Halsnæs Kommune tilbyder man et forløb til skolebørn med overvægt. Indsatsen henvender sig til både barn og familie og indeholder bl.a. vejledning omkring sund mad og motion. I forløbet anvender man metoder fra Holbæk-modellen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at motivere og støtte familier med overvægtige skolebørn i at håndtere en omlægning af vaner, så barnets vægtøgning stopper. Der vil være vejledning omkring sund mad og motion. Indsatsen henvender sig til både barn og familie, og det er vigtigt at hele familien sammen, er indstillet på at tage ansvar for livsstilsændringerne.

Målgruppe
Tilbuddet er rettet mod skolebørn med en BMI mellem IOTF kurven 25-30, og hvor hele familien er motiveret for en sundere livsstil.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Der aftales mødested forskellige steder i kommunen, og oftest vil det foregå på barnets skole. Der er løbende optag på forløbet. Forløbet har en varighed på ca. 1 år.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke en henvisning. Det er dog muligt at få en henvisning fra den praktiserende læge, kommunen eller fra hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet er baseret på principper fra Holbæk-modellen. Tilbuddet udbydes af sundhedsplejen, og specialuddannede sundhedsplejersker varetager forløbet.

Indhold:

  • Indledningsvist vil barnet og forældrene blive inviteret til en samtale, hvor barnet bl.a. vil blive målt og vejet
  • Der lægges en plan for, hvordan et vægttab bedst opnås ud fra den enkelte families ønsker og behov.
  • Der vil være vejledning omkring valg af mad, motion og livsstil
  • Samtalen varer ca. 45 minutter

De efterfølgende samtaler vil finde sted med 12 ugers mellemrum, hvor der vil være en opfølgning af vægten og de igangsatte livsstilsændringer. Alle samtaler vil blive varetaget af den samme sundhedsplejerske.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Halsnæs Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk. Læs også mere kommunens pjece om MOD.