Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Halsnæs Kommune – Livsstilshold

‘Livsstilshold ‘ er Halsnæs Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

I Halsnæs Kommune tilbyder man et livsstilsforløb til voksne med overvægt. Tilbuddet er holdbaseret og veksler i undervisningen mellem oplæg, gruppearbejde, dialog og praktiske øvelser. Der er i forløbet fokus på både kost og motion.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er, at borgeren får styrket sine handlekompetencer til at kunne gennemføre og fastholde en livsstilsændring.

Målgruppe
For at kunne deltage i tilbuddet skal borgeren have BMI over 25, være over 18 år, have brug for viden, indsigt og støtte til vægttab og være motiveret for at gennemføre et gruppeforløb i livsstilsændring. Desuden skal borgeren tale og forstå dansk.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Der er holdopstart forår og efterår samt efter behov. Undervisningen afholdes i dagtimerne i Frederiksværk og Hundested.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller vagtlæge.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet løber over et halvt år med 10-12 deltagere på et hold. Der er holdaktiviteter 1-2 gange ugentligt i 1-2 timer i de første tre måneder, heraf en dag med træning i én time og en dag med undervisning i to timer. De sidste tre måneder i forløbet er der holdaktiviteter ca. en gang om måneden, så deltagerne trænes i at stå på egne ben med den nye livsstil.

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde, dialog og praktiske øvelser. Der er bl.a. undervisning i sund kost og træning, samt teori, øvelser, workshops og praktisk madlavning samt fokus på emner såsom valg af råvarer, måltidets sammensætning, portionsstørrelse, sunde metoder til tilberedning og bevægelse i hverdagen. Der er også ti gange med træning med introduktion til forskellige former for fysisk aktivitet. Der er desuden mulighed for at deltagerne kan dele oplevelser, erfaringer og de gode idéer. Undervisere på kurset er skiftevis en fysioterapeut og diætist.

Deltagerne tilbydes desuden tre individuelle samtaler med en diætist, hvor der udarbejdes en skræddersyet kostplan samt vejning og måling af taljemål. Ligeledes testes deltagerne tre gange undervejs af fysioterapeuten ved en gangtest og en steptest ved opstart og efter hhv. tre og seks måneder.

Tilbuddet udbydes af Sundhedsafdelingen i Halsnæs Kommune.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Halsnæs Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk. Læs også mere i kommunens pjece om sundhedstilbuddet.