Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Glostrup Kommune – Kostvejledning

Glostrup Kommune tilbyder ‘Kostvejledning’ til voksne, der lever med overvægt.

Glostrup Kommune tilbyder hjælp til vægttab med kostvejledning ved klinisk diætist. Forløbet henvender sig til borgere med svær overvægt. Borgeren kan få op til seks vejledninger, hvor man i samarbejde med den kliniske diætist arbejder med motivation og ændring af sundhedsadfærd med den enkeltes behov for øje.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er, at borgeren opnår sundere vaner og alt efter borgerens behov også vægttab, vægtvedligeholdelse eller vægttabsvedligeholdelse.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til voksne borgere med et BMI over 35, svarende til svær overvægt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhed & Omsorg, Center for Sundhed og Velfærd, Glostrup Kommune.

Henvisning/rekruttering
Henvisning sker via egen læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet tager udgangspunkt i borgerens nuværende kostvaner og sigter mod en adfærdsændring med henblik på vægttab ud fra principperne for energireduceret kost. Forløbet planlægges i samarbejde med borgeren med udgangspunkt i dennes behov, kostvaner og hverdagsliv.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Glostrup Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.