Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Gladsaxe Kommune – Overvægtsklinik for skolebørn

Gladsaxe Kommune tilbyder vejledning og behandling til skolebørn, der lever med overvægt.

Gladsaxe Kommune tilbyder et familieorienteret behandlingstilbud til børn og unge med overvægt. Forløbet er baseret på principper fra Holbæk-modellen, hvor der laves en individuel plan for barnet ang. kost, søvn, skærmtid, spisemønstre m.m., som løbende tilpasses.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Forløbet har til formål at stoppe barnets vægtøgning. Det er vigtigt, at hele familien støtter op om forløbet, herunder at familien er indstillet på at ændre vaner.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til skolebørn med overvægt og deres familier.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsplejen, Gladsaxe Kommune.

Henvisning/rekruttering
Familien kan selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
I forløbet tilbydes der individuel hjælp, støtte og vejledning til at stoppe barnets vægtøgning. Der vil blandt andet være rådgivning om vægtregulering, kost, søvn, skærmtid, spisemønstre og motion.
Forløbet består af samtaler med sundhedsplejersken hver 6.-8. uge.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.