Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Gladsaxe Kommune – Diætvejledning – særlige målgrupper

Gladsaxe Kommune tilbyder diætvejledning til voksne, der lever med overvægt, som har bestemte udfordringer eller behov.

Gladsaxe Kommune tilbyder diætvejledning til borgere med overvægt med det formål at forebygge kroniske sygdomme. Det er borgerens egen læge, der vurdere om borgeren har brug for rådgivning ved diætist for at gennemføre nødvendige ændringer i kostvanerne.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med diætvejledningen er at forebygge kroniske sygdomme som følge af overvægt.

Målgruppe
Gladsaxe Kommune tilbyder diætvejledning til særlige målgrupper, herunder til voksne borgere med overvægt, med et BMI over 25 og tilhørende én af følgende grupper:

  • Borgere med psykisk sygdom
  • Borgere med fysisk eller psykisk handicap
  • Kvinder, hvor overvægten er opstået under graviditet
  • Borgere som lægen vurderer er særligt udsatte, herunder borgere med begrænsede danskkundskaber.

 

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhed og Træning, Gladsaxe Kommune. Diætvejledningen varetages af en klinisk diætist.

Henvisning/rekruttering
Borgeren skal henvises til tilbuddet via egen læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Efter modtagelse af henvisning tager diætisten kontakt til borgeren for at aftale første samtale. Første samtale er en afklarende samtale og starten på diætvejledningen. Henvisning giver mulighed for 1-10 samtaler. Forløbet tilrettelægges individuelt.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk.