Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Kvinder, der sveder og er glad efter hård boksetræning.

Kommunale sundhedstilbud

Furesø Kommune

Furesø Kommune

Det ser ikke ud til, at Furesø Kommune har sundhedstilbud målrettet børn, unge og voksne med overvægt eller svær overvægt.

Baseret på søgninger på kommunens egen hjemmeside og på sundhed.dk er det ikke lykkedes os at finde sundhedstilbud i Furesø Kommune, der er målrettet personer med overvægt eller svær overvægt.

Hvis du har kendskab til sundhedstilbud til børn, unge eller voksne med overvægt i Furesø Kommune, er du meget velkommen til at kontakte os på ncfo@ncfo.dk.

Der er ingen sundhedstilbud her endnu

Enten har denne kommune eller region ingen sundhedstilbud til børn, unge og voksne med overvægt, eller også har vi ikke nået at indsamle viden endnu. Vi forventer at være igennem alle kommuner og regioner i løbet af 2021.