Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Frederikshavn Kommune – Overvægtsklinikken

Overvægtsklinikken tilbyder et samtaleforløb for børn og unge, der lever med overvægt.

Frederikshavn Kommune tilbyder individuel hjælp, støtte og vejledning til børn og unge med overvægt, baseret på principper fra Holbæk-modellen. Tilbuddet henvender sig til børn og unge, men også deres familier. Et team bestående af sundhedsplejersker og diætister vil give råd og vejledning med henblik på et vægttab.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at opnå et vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes i et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Sundhedscentrene.

Henvisning/rekruttering
Forløbet kræver ikke en henvisning, men barnet kan henvises via egen læge eller sundhedsplejerske.

Beskrivelse af tilbuddet
Der tilbydes op til seks årlige samtaler, hvor både barn og forældre deltager. Familien vil modtage rådgivning om bl.a. vægtregulering, kost, spisemønstre og motion.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Frederikshavn Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.