Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Faxe Kommune – Sundhedssamtaler

‘Sundhedssamtaler’ er Faxe Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Sundhedssamtalerne er individuelle og tager udgangspunkt i borgerens hverdag. Samtalerne varetages af fagpersoner med ernæringsbaggrund og udbydes af sundhedskonsulenterne i Faxe Kommune.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Sundhedssamtalerne har til formål at styrke borgerens livskvalitet.

Målgruppe
Tilbuddet er for borgere, der er over 18 år, har BMI over 30, ikke er i stand til at gennemføre forløb med andre og er indstillet på selv at arbejde aktivt med at ændre vaner.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Alle forløb begynder med en afklarende samtale hvor borgerens behov, ressourcer, netværk og sundhedsadfærd afklares. Sundhedssamtalerne tager udgangspunkt i borgerens hverdag, og kan hjælpe borgeren med at prioritere og holde fokus på de vaner, som er vigtigst for borgeren. Samtalerne kan for eksempel tage udgangspunkt i trivsel og måltidsmønstre samt hjælpe borgeren i gang med et vægttab.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning. Borgeren kan selv henvende sig.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk.