Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Faxe Kommune – Sundhedssamtaler

‘Sundhedssamtaler’ er Faxe Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Sundhedssamtalerne er individuelle og indeholder vejledninger ift. mad og motion. Samtalerne varetages af fagpersoner med ernæringsbaggrund og udbydes af Afdelingen for Sundhedsfremme, Center for Sundhed & Pleje i Faxe kommune.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Samtalerne kan hjælpe borgeren i gang med et vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet er for borgere, der er over 18 år, har BMI over 30, ikke er i stand til at gennemføre forløb med andre og er indstillet på selv at arbejde aktivt med at ændre vaner.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning. Borgeren kan selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Alle forløb begynder med en indledende samtale, hvor borgeren sammen med en sundhedskonsulent afklarer borgerens behov, ressourcer og netværk, så de med udgangspunkt i borgerens hverdag og de sundhedsvaner, som han eller hun er motiveret for at arbejde med, kan finde ud af, om der findes et sundhedstilbud, der passer til borgeren.

Voksne borgere med BMI over 30 kan tilbydes individuelle sundhedssamtaler om overvægt, mad og motion. Samtalerne skal hjælpe borgeren til at prioritere og holde fokus på de vaner, som er vigtigst for ham eller hende. Der er mulighed for at blive vejet ved samtalerne, så borgeren kan følge sin vægtudvikling. Samtalerne skal således hjælpe borgeren i gang med et vægttab, som han eller hun efterfølgende kan arbejde videre med enten i en netværksgruppe eller på egen hånd. Samtalerne varetages af fagpersoner med ernæringsbaggrund og udbydes af Afdelingen for Sundhedsfremme, Center for Sundhed & Pleje i Faxe kommune.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Faxe Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.