Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Faxe Kommune – Lev Livet

‘Lev Livet’ er et af Faxe Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med type 2-diabetes eller svær overvægt.

I dette forløb tilbydes redskaber, inspiration og støtte til borgere med type 2-diabetes eller med forstadie hertil og et samtidigt BMI over 30. Forløbet tager afsæt i Steno Diabetes Center Odenses kommunalt patientuddannelseskoncept Lev Livet. Forløbet består af træning og undervisning, som varetages af et tværfagligt team bestående af diabetessygeplejerske, fysioterapeut og ernæringsvejleder m.fl.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tilbuddet skal hjælpe borgere med type 2-diabetes til at leve det bedst mulige liv med sygdommen, og giver borgere med forstadier til type 2-diabetes inspiration og redskaber til at forhindre eller udskyde udviklingen af sygdommen.

Målgruppe
Tilbuddet er for borgere, der er over 18 år, er diagnosticeret med type 2-diabetes eller har forstadie hertil (det har borgeren, hvis vedkommende score høj eller meget høj risiko i Diabetesforeningens risikotest) og et samtidigt BMI over 30. Borgeren skal desuden være motiveret for at arbejde med sine vaner.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Lev Livet er et gruppeforløb, som varer 8 uger med efterfølgende opfølgningsmøder. Gruppen mødes to gange om ugen til undervisning og fysisk træning udenfor, når vejret tillader det. Undervisningen handler blandt andet om emner som sundhed, hverdagen med kronisk sygdom, spise- og motionsvaner samt fortsættelse af nye vaner. Undervisningen inddrager deltagerne vha. øvelser og dialog. Fysioterapeuter står for den fysiske træning, mens diabetessygeplejerske, fysioterapeuter, ernæringsvejledere og sundhedskonsulenter varetager undervisningen.

Henvisning/rekruttering
For borgere med type 2-diabetes kræver deltagelse en henvisning fra egen læge eller hospitalsafdeling. Herefter indkalder sundhedskonsulenterne i Faxe Kommune borgeren til en afklarende samtale.

En henvisning er ikke nødvendig for borgere med forstadier til type 2-diabetes og samtidigt BMI over 30. Er borgeren motiveret for at deltage, kan vedkommende henvende sig til sundhedskonsulenterne for en afklarende samtale.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig, men forløbet evalueres løbende internt og justeres løbende i forhold til blandt andet ressourcer, målgruppen og fysiske rammer.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk.