Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Favrskov Kommune – Samtale med diætist

Favrskov Kommune tilbyder samtale med en klinisk diætist til udvalgte målgrupper.

Tilbuddet henvender sig primært til borgere med særlige ernæringsbehov, herunder voksne med et BMI over 30.

 

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Favrskov Kommune tilbyder individuelle samtaler med en klinisk diætist til udvalgte målgrupper. Formålet er at hjælpe voksne med særlige ernæringsbehov til at tage sundere valg.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig bl.a. til borgere med svær overvægt (BMI over 30). Der skal foreligge en diætestisk problemstilling i form af lægeordinerede diæter. Læs mere om, hvilke målgrupper der kan modtage tilbuddet på kommunens egen hjemmeside.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra hospitalsafdeling. Borgeren kan også selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Samtalerne foregår primært på kommunens sundhedscentre. Hvis en borger bor i plejebolig eller på institution eller på grund af svær sygdom ikke kan møde frem, er  hjemmebesøg en mulighed.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Favrskov Kommunes hjemmeside, på sundhed.dk eller i denne pjece.