Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Favrskov Kommune – LIVA – Digital vejledning om livsstil

‘LIVA’ er et sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Favrskov Kommune tilbyder digital livsstilsvejledning gennem programmet LIVA. Tilbuddet henvender sig til en blandet målgruppe, heriblandt voksne med et BMI over 30.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Favrskov Kommune tilbyder digital vejledning om livsstil gennem programmet LIVA. LIVA er en skræddersyet digital journal, hvor borgeren kan følge sine fremskridt, kan kommunikere med sin personlige vejleder eller snakke med/og følge andre, der er i samme situation.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere, der vil have sundhedsmæssige fordele ved en eller flere livsstilsændringer i forhold til bl.a. kost, rygning, alkohol og motion. Tilbuddet henvender sig bl.a. til borgere med f.eks. diabetes, hjertekarsygdom, overvægt med et BMI over 30 m.fl.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Favrskov Kommune.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv henvende sig, og det kræver ikke en henvisning at deltage i forløbet.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet starter med en personlig samtale med en vejleder, der også følger borgeren igennem forløbet. Efterfølgende foregår vejledningen online via smartphone, tablet eller computer gennem programmet LIVA. Vejlederen vil igennem forløbet hjælpe og støtte borgeren hen mod en sundere livsstil.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Favrskov Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.