Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Fanø Kommune – Lev livet

Fanø Kommune tilbyder forløbet ‘Lev livet’, som er for borgere med en kronisk sygdom, eller borgere med overvægt som ønsker at forebygge kronisk sygdom.

Målgruppen for tilbuddet er borgere, som enten har en kronisk sygdom, såsom type 2 diabetes, eller som er i risiko for at få det, f.eks. pga. overvægt. Formålet med forløbet er at borgeren gennem forløbet oplever de gavnlige virkninger af ændret livsstil.

Forløbet består af fire mødegange med fokus på livsstil og vaner, og derefter fire mødegange som er del af et diagnosespecifikt forløb. Sideløbene er der tilbud om otte mødegange af ca. en times varighed, hvor deltagerne introduceres for forskellige former for motion af en fysioterapeut. Undervisningen varetages af fysioterapeuter og sygeplejersker, der sætter fokus på varige sundhedsmæssige forandringer, viden om forebyggelse, og hvordan man tackler udfordringer som følge af kroniske sygdom. Herudover er der tilbud om undervisning med fokus på diabetes og KOL.

Borgeren kan henvises af egen læge, kommune, hospitalsafdeling eller selv henvende sig.

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Fanø Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.