Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Esbjerg Kommune – YouFit

YouFit er et sundhedstilbud til børn og unge, der lever med overvægt og deres familier.

Tilbuddet er et samtaleforløb for hele familien med fokus på råd og vejledning til en sundere livsstil. Derudover er der træning for de deltagende børn og unge samt forskellige familiearrangementer.

 

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt og deres familier. Formålet er at øge fysisk og mental sundhed og livskvalitet hos både barn og familie. Der tilbydes et motiverende forløb med fysisk træning, samtaler og diverse familiearrangementer. Forløbet finder sted på Esbjerg Sundhedscenter.

Målgruppe
Tilbuddet er rettet mod overvægtige børn og unge i alderen 6-17 år og deres familier, med bopæl i Esbjerg Kommune.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Forløbet finder sted på Esbjerg Sundhedscenter. Børne- og Ungeambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus tilbyder desuden et længere forløb. Som familie kan man vælge et forløb kun på Sydvestjysk Sygehus, kun på Esbjerg Sundhedscenter eller begge dele.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke en henvisning. Hvis barnet og familien ønsker et forløb på Esbjerg Sundhedscenter, kan de rette henvendelse direkte til centeret. Det er også muligt at få en henvisning fra sundhedsplejersken eller den praktiserende læge.

Hvis barnet og familien ønsker henvisning til Børne- og Ungeambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus, kræver dette en henvisning fra den praktiserende læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet på Esbjerg Sundhedscenter varer ca. 30 uger. Der tilbydes fem samtaler og træning to gange i ugen. Derudover vil der være diverse familiearrangementer. Samtalerne kan finde sted på Sundhedscentrene i Esbjerg, Ribe eller Bramming. Træningen foregår altid i Esbjerg.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Esbjerg Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.