Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ærø Kommune – Sund vægt i graviditeten

Ærø Kommune tilbyder forløbet ‘Sund vægt i graviditeten’ til kvinder med et BMI over 27 inden graviditeten.

Tilbuddet er et individuelt forløb, der fokuserer på kost- og motionsvaner under graviditeten samt fastholdelse af de nye, sunde vaner efter fødslen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med Sund vægt i graviditeten er en sund og positiv vægtudvikling under graviditeten.

Målgruppe
Målgruppen er kvinder med et BMI over 27 inden graviditeten.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
‘Sund vægt i graviditeten’ består af fire-seks individuelle samtaler under graviditeten samt to samtaler henholdsvis fire og seks måneder efter fødslen. Gennem hele forløbet er der fokus på, hvad overvægt betyder for graviditet og fødsel. Derudover vil deltageren opnå viden om og få idéer til sunde kost- og motionsvaner, der kan medføre positiv vægtudvikling under graviditeten samt vedligeholdelse af disse vaner efter fødslen. Der vil fokuseres på forældrenes vigtige roller i forhold til barnets sundhed, og hvordan forældres livsstil og sundhedsadfærd har betydning for børns sundhedsadfærd, helbred og trivsel.

Henvisning/rekruttering
Det kræver henvisning fra egen læge, jordemoder, sundhedsplejerske, kommune eller sygehus/hospitalsafdeling at deltage i forløbet.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Ærø Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.