Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Aarhus Kommune – Gravid & Sund – små skridt i en sundere retning

Aarhus Kommune tilbyder et forløb til gravide kvinder med overvægt.

‘Gravid & Sund’ er et holdtilbud målrettet gravide kvinder, der ønsker inspiration og redskaber til en sundere livsstil i fællesskab med andre kvinder. Der er både fokus på viden og bevægelse under forløbet samt vaner og fastholdelse af nye vaner.

Forløbet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Livsstilsinterventioner ved svær overvægt, Det dobbelte KRAM, Små Skridt og Den Motiverende Samtale.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Forløbet har til formål at skabe inspiration, viden og redskaber til selv at kunne skabe en sundere hverdag for de gravide og deres familier.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til gravide med et BMI over 27 forud for graviditeten.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
På kurset får den gravide mulighed for at reflektere over egne og familiens vaner. Der vil være fokus på forandring af vaner, herunder viden om sunde mad-, søvn- og bevægelsesvaner under en graviditet. I forløbet vil der være mulighed for at afprøve forskellige former for bevægelse samt at få hjælp til at fastholde de gode bevægelsesvaner.

Der er både formiddags- og aftenshold, såvel som det er muligt at deltage fysisk eller virtuelt. Du kan tilmelde dig når som helst i dit graviditetsforløb.

Alle fagpersoner, der underviser på forløbet har en sundhedsfaglig baggrund, f.eks. jordemoder, fysioterapeut eller lignende.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet udbydes af Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg, Folkesundhed Aarhus, afdeling Frydenlund i samarbejde med Aarhus Jordemoderpraksis.

Tilbuddet kræver ikke henvisning. Rekruttering kan ske gennem jordemoderkonsultationerne i Aarhus Jordemoderpraksis, såvel som gennem egen læge.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en (offentlig tilgængelig) evaluering af tilbuddet.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Aarhus Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk