Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Gratis behandling til unge med tvangsoverspisning

I Danmark findes der to gratis tilbud til unge med tvangsoverspisning/binge eating disorder (BED). BED er den mest udbredte spiseforstyrrelse, men også den færrest kender til. Derfor er det vigtigt at udbrede viden samt kendskabet til mulighederne for behandling.

I Danmark findes der to gratis BED-behandlingstilbud, som foregår på henholdsvis Kompetencecenter for spiseforstyrrelser i København og på Aarhus Universitets Hospital (AUH). Begge forløb gør brug af forældreinddragelse, så den unge bliver støttet og føler sig tryg både under og efter forløbet. Forløbet på Kompetencecenter for spiseforstyrrelser er et gruppeforløb med terapi og diætetisk behandling, hvor den unge får et fælleskab med andre unge i samme situation. Forløbet på AUH er ugentlige samtaler med den unge, hvor forældrene deltager i det omfang, det giver mening ud fra blandt andet den unges modenhed og alder. Behandlingen er baseret på den kognitive adfærdsterapeutiske metode. Vægttab er ikke et mål med nogen af tilbuddene.

Hvordan kommer BED til udtryk hos unge?

BED er hos voksne karakteriseret ved gentagne overspisninger med kontroltab, men hos unge ses det ikke nødvendigvis i samme sværhedsgrad og hyppighed. Hos unge med BED ser man oftere “spisning med kontroltab”, altså spisninger hvor de har svært ved at stoppe igen. Det er ikke alle unge med BED, der har overvægt eller voldsomme symptomer. Spisning med kontroltab øger dog risikoen for senere i livet at udvikle overvægt og ikke mindst en forværring af spiseforstyrrelsen. Derfor er det vigtigt at kende til mulighederne for hjælp så tidligt som muligt, inden spiseforstyrrelsen potentielt forværres.

Mange unge siger til sig selv, at det er deres egen skyld, at de bare skal tage sig sammen, og at det først og fremmest er vægten, der skal gøres noget ved. Vægtproblemer er dog ofte en følge af spiseforstyrrelsen, og med et ensidigt fokus på vægt, risikerer man at overse det reelle problem, nemlig spiseforstyrrelsen og årsagen til den. BED er, ligesom anoreksi og bulimi, en spiseforstyrrelse, og ikke noget den unge kan gøre for, styre eller håndtere selv. Spiseforstyrrelsen kan være et forsøg på at tackle andre udfordringer i livet, hvor overspisningen kan føles som et frirum fra f.eks. tristhed, ensomhed, stress eller angst. Derfor er det vigtigt at udbrede viden om, at der findes gratis behandling til unge med BED, fordi behandling øger livskvaliteten og letter dagligdagen i en ond spiral af gentagne overspisninger eller spisning med kontroltab, der kan ledsages af ubehag, skyld, skam og nedtrykt sindsstemning for den unge. Ifølge Foreningen Spiseforstyrrelser & selvskade viser undersøgelser, “at med den rette behandling kan overspisningsepisoderne på kort sigt reduceres hos 60-90 % af patienterne”.

Hvad gør jeg, hvis jeg mistænker BED hos en ung?

Er du pårørende, læge, sundhedsplejerske eller anden faggruppe, og mistænker du BED hos en ung person, kan du ringe til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser og høre mere om deres behandlingstilbud på 9390 8383 eller læs mere på deres hjemmeside. Du kan også kontakte dem, hvis du mistænker, at du selv har BED. Deres tilbud henvender sig til unge i alderen 15-18 år fra hele landet (behandlingen foregår i København), og det kører i perioden fra 2022-2025 med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet på AUH (hos Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling) kræver henvisning fra egen praktiserende læge. Dette tilbud henvender sig til børn og unge fra 10-17 år, der bor i Region Midtjylland. Tilbuddet kører ligeledes fra 2022-2025 med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Læs mere på Region Midtjyllands hjemmeside og find kontaktoplysninger.

Kendetegn ved BED

Fold ud Fold ind

BED viser sig forskelligt fra person til person. Herunder er nogle af kendetegnene, som ofte karakteriserer personer med BED, men spiseforstyrrelsen kan komme til udtryk på flere forskellige måder. Nogen vil genkende mange af kendetegnene, andre vil genkende få.

BED er kendetegnet ved:

  • Gentagne episoder med overspisning
  • Oplevelsen af kontroltab under spisning
  • Spisning af store mængder mad – både i fraværet af sult, og indtil man er ubehageligt mæt
  • Spisning, der er skjult for omverdenen
  • Tilbagevendende tanker om mad og kropsvægt
  • Lavt selvværd, indre uro og negative kropstanker
  • En oplevelse af skyld og skam i forbindelse med spisning.

Du kan læse mere om BED hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, Kompetencecenter for spiseforstyrrelser, Askovhus og Diabetes Foreningen.

Du kan også finde brugbar viden i bogen: BED – En lærebog om Binge Eating Disorder.

Øvrige tilbud og projekter

Fold ud Fold ind

Her er en liste over behandlingssteder i Danmark:

Se også øvrige projekter under Sundhedsstyrelsens pulje: Udvidelse af kapaciteten til behandling af patienter med Binge Eating Disorder.

Derudover er vi i NCFO i gang med et projekt, hvor vi udvikler et screeningsværktøj til tidlig opsporing af BED i almen praksis. Derudover udbreder vi viden om BED til både praktiserende læger samt patienter og pårørende med henblik på at opnå øget kendskab til BED, som anslås at være den mest udbredte spiseforstyrrelse i Danmark. Du kan læse mere om dette projekt her.