Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Webinarer om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

Du har nu mulighed for at se eller gense tre webinarer om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Hør eksperternes bud på, hvad der skal til.

Der var stor interesse for webinar-rækken, der blev afholdt over tre onsdage i maj måned 2021. Over 700 var tilmeldt, men nu har endnu flere mulighed for at se med og blive klogere på forskning og evidens inden for forebyggelse af overvægt blandt børn og unge samt blive inspireret til mulige, nye indsatser.

Baggrund

Mellem 12 og 19 procent af danske børn og unge lever med overvægt, og andelen er størst i socialt udsatte familier med lav indkomst. Der er behov for, at det tal nedbringes, da børn og unge med overvægt risikerer at tage overvægten med sig ind i voksenlivet, og fordi det er forbundet med en forøget risiko for en lang række sundhedsmæssige, psykiske og sociale konsekvenser.

Med lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt, Jens Meldgaard Bruun, i spidsen nedsatte Vidensråd for Forebyggelse en arbejdsgruppe med de fremmeste eksperter på området. De havde til opgave at samle et overblik over, hvilke indsatser der bedst forebygger udviklingen af overvægt hos normalvægtige børn i en rapport. Rapporten kom med den nedslående konklusion, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan sige, via forskningen på området, hvad der virker og ikke virker med henblik på at forhindre en stigning i antallet af børn, der lever med overvægt og svær overvægt. Konklusionen er dog også, at det giver mulighed for at re-tænke og gå nye veje med forebyggelse. Rapporten peger på, at forebyggelse virker bedst, hvis der er fokus på:

  • Multikomponente indsatser
  • Langvarige indsatser
  • Lokalsamfundsindsatser
  • Evaluering
  • Samarbejde mellem forskning og praksis

Du finder rapporten om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge på Vidensråd for Forebyggelses hjemmeside.

Videnformidlig gennem webinarer

Rapporten gav anledning til, at Vidensråd for Forebyggelse og Steno Diabetes Center Aarhus satte fokus på emnet i en webinar-række, der både gav baggrundsviden, viden om barrierer, inspiration til konkrete initiativer og meget andet. På webinarerne fremlagde nogle af landets førende eksperter inden for overvægt deres perspektiver.

Gik du glip af webinarerne eller ønsker du at gense dem, kan du se med her:

Webinar 1 : Hvorfor bliver vi overvægtige, og hvordan forebygger vi?

 

Webinar 2: Barrierer mod at træffe sunde valg, og hvordan overkommer vi dem?

 

Webinar 3: Nye veje at gå i forebyggelsen