Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Vægtreduktion kan øge livskvaliteten hos børn

Vægtreduktion kan øge livskvaliteten hos børn, der lever med svær overvægt. Det viser et netop udgivet studie af læge og ph.d.-studerende Rasmus Møller Jørgensen (m.fl.), der er tilknyttet NCFO som ph.d.

Det er velkendt, at svær overvægt i barndommen øger risikoen for en lang række følgetilstande som type 2 diabetes, hjertekarsygdomme og visse former for kræft (Læs mere om følgetilstande i dette forskningstema). Mindre kendt er det dog, at børn med svær overvægt også lever med en øget risiko for mentale sundhedsudfordringer, som reduceret livskvalitet, depressionssymptomer, er mere ensomme og bliver drillet mere i skolen end deres jævnaldrene.

Formålet med dette studie var derfor at undersøge, om vægtændring og i særdeleshed vægttab påvirker livskvaliteten hos børn, der lever med svær overvægt.

Mor og datter ved morgenbordet
Foto: World Obesity Federation.

Studiet viste flere positive gevinster

Studiet fulgte 120 børn med svær overvægt over en periode på ca. 2,5 år. Børnene deltog i en fælles overvægtsindsats mellem Randers Sundhedspleje og Børn & Unge, Regionshospitalet Randers.

Der blev observeret øget livskvalitet hos børn, som reducerede vægten gennem indsatsen. Modsat var der faldende livskvalitet hos børn, som tog på, men også hos børn med uændret vægt. Studiet viste lignende, men ikke signifikante, tendenser i form af en stigende livsglæde, forbedret kropsopfattelse samt et fald i mobning hos deltagende børn, der opnåede en vægtreduktion gennem indsatsen.

Graden af vægttab, og hvor hurtigt barnet reducerer vægten, syntes ligeledes at være forbundet med en positive udvikling i livsglæde, livskvalitet og kropsopfattelse.

Resultaterne fra dette studie indikerer, at den reducerede livskvalitet hos børn med svær overvægt ikke er en permanent tilstand, men reversibel, og dermed kan påvirkes positivt, når vægten normaliseres.
Dette studie bekræfter hermed vigtigheden af overvægtsindsatser, da vægtreduktion ikke kun forebygger de kropslige, men også potentielle mentale senfølger, som ses ved børneovervægt.

Studiet er publiceret i Italian Journal of Pediatrics.