Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Pas på ordene

Det er nemlig ikke ligegyldig, hvad du som sundhedsprofessionel siger til og om personer med overvægt i forhold til deres krop, viser nyt studie.

Som sundhedsprofessionel skal man være opmærksom på ordvalget, når man taler med personer, der lever med overvægt, da forskellige ord vækker eller bidrager til forskellige følelser. Heldigvis er det et tema med stadig større bevågenhed, hvilket kan være med til at forme sproget i en mere empatisk, respektfuld og ikke-stigmatiserende retning.

Der udvikles løbende viden på området, som kan bidrage til den positive udvikling. Et af disse bidrag er studiet: “Preferences and emotional response to weight-related terminology used by healthcare professionals to describe body weight in people living with overweight and obesity”. Studiet undersøger personer med overvægts præferencer i forhold til sundhedsprofessionelles kommunikation og sprogbrug til personer, der lever med overvægt samt personer med overvægts følelsesmæssige reaktion på bestemte ord, som sundhedsprofessionelle bruger.

Overvægt er et følsomt samtaleemne, når personer med overvægt taler med sundhedsprofessionelle. Derfor er det vigtigt at bruge ikke-stigmatiserende ord, eller de ord der vækker den mindste følelsesmæssige reaktion i dialogen med personer med overvægt.

Studiets resultater

I undersøgelsen deltog blandt andre 1693 personer, der lever med overvægt. Det, studiet tilføjer til allerede anerkendt viden, er, at:

  • Personer med overvægt foretrækker ordene ‘vægt’, ‘usund vægt’ og ‘overvægt’, når sundhedsprofessionelle taler om kropsvægten.
  • Forældre, der lever med overvægt, foretrækker, at sundhedsprofessionelle bruger ordene ‘vægt’, ‘usund vægt’ og ‘BMI’, når de snakker om deres børns kropsvægt.
  • ‘Vægt’ og ‘usund vægt’ er de foretrukne ordvalg af både voksne og forældre til at beskrive deres egen og deres børns vægt.
  • Vægtrelaterede ord, der bruges af sundhedsprofessionelle til at snakke om kropsvægt, generelt fremkalder en negativ, følelsesmæssig reaktion, men ‘tristhed’ er det mest almindelige for voksne, når ord var rettet mod deres egen vægt. Når ord blev rettet mod børn, noterede forældre oftest følelsen ‘vrede’.

Del dine tanker

I artiklen, der netop er udkommet på baggrund af studiet, kan du læse mere om, hvordan forskellige ord vækker forskellige følelser hos de adspurgte. Og hvilke ord, de adspurgte mindst foretrækker. Studiet er foretaget på vegne af World Obesity Federation og udkom 9. juni 2021. Du kan læse artiklen om studiet her (på engelsk).

Én dansker deltog i studiet, hvor majoriteten var englændere. Mon udfaldet havde været det samme i et rent dansk studie? Del gerne dine tanker på LinkedIn, Twitter og Facebook.