Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Overvægt og stigmatisering – hvad er vejen frem?

Dette debatindlæg er et forsøg på at angive en vej frem i forhold til et særligt ømtåleligt emne i forbindelse med forebyggelse og behandling af overvægt, nemlig stigmatisering.

Debatindlægget blev bragt i Politiken Sundhedsmonitor den 10. maj 2021. Det er skrevet i et samarbejde mellem NCFO og VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Nu er der igen fokus på overvægtsområdet, og der debatteres livligt om, hvilken vej vi skal gå for at forebygge og behandle svær overvægt.

Sundhedsstyrelsen og Vidensråd for Forebyggelse har for nylig bidraget med hver deres rapport om emnet. Budskabet i rapporterne er, at vi ved overraskende lidt om, hvad der forårsager overvægt, og hvilke tiltag der er mest virksomme til at behandle og forebygge tilstanden.

Forfatterne til rapporterne kommer med flere gode bud på, hvordan vi fremadrettet håndterer denne mangel på viden, såsom at der tænkes nyt og kreativt for at udvikle indsatser, der forebygger overvægt hos børn og unge, og at samfundet påtager sig et større ansvar for fremme af børns, unges og familiers vilkår, trivsel og sundhedsadfærd, med særligt fokus på ulighed i sundhed.

Dette indlæg er et forsøg på at angive en vej frem i forhold til et særligt ømtåleligt emne i forbindelse med forebyggelse og behandling af overvægt, nemlig stigmatisering.

Vi mener, stigmatisering bør tænkes med, når nye gode idéer opstår, udvikles og bringes ud i verden. Og at første skridt er en brobygning mellem, hvad vi lidt forsimplet vil kalde vægttabsorienterede og stigmaorienterede perspektiver både i forskning og praksis.

Læs hele debatindlægget hos Politiken Sundhedsmonitor, hvor vi sammen med VIVE giver et bud på vejen frem.

To personer med overvægt i gang med en samtale i et lyst rum med store vinduer.