Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Mere viden på vej om tvangsoverspisning

Tvangsoverspisning eller Binge Eating Disorder (BED) er i 2022 en ny diagnose i det danske diagnosesystem, men viden om spiseforstyrrelsen er begrænset – både i sundhedsvæsenet og hos borgerne. Det skal vi arbejde med at ændre gennem projektet “STOB: Screeningsværktøj til Tidlig Opsporing af BED i almen praksis”, hvor vi ud over at udvikle et screeningsværktøj skal udbrede viden om BED i almen praksis og til deres patienter.

Sammen med virksomheden Caretoons skal vi over det næste 1,5 år afdække almen praktiserende lægers viden om og tilgang til tidlig opsporing af BED hos unge mellem 13 og 18 år, vi skal udvikle informationsmateriale, og vi skal udvikle et screenings- og dialogværktøj.

Vi skal blandt andet undersøge, hvad almen praksis gør i dag for at opspore BED. Vi skal arbejde med, hvordan nuværende værktøjer, der primært anvendes af psykologer, kan tilpasses almen praksis, så værktøjet ikke er for omfattende, men stadig effektivt til at vække en mistanke om BED. Derudover skal vi undersøge, hvad lægerne mangler af viden, og hvordan de foretrækker viden og værktøjet formidlet og anvendt, så det passer til deres ressourcer og arbejdsgange. Og så skal vi udvikle målrettet informationsmateriale til unge mennesker og deres forældre, så de også kender til spiseforstyrrelsen og dens symptomer.

Problemets omfang

BED anslås at være den mest udbredte spiseforstyrrelse i Danmark. På samme tid er kendskabet til den sparsomt, og mulighederne for behandling begrænsede. Et nyt, dansk studie med selvrapporterede symptomer, foretaget blandt 2509 unge, viser, at 8,5 % af de adspurgte rapporterer ugentlige overspisningsepisoder, og at 2,6 % har symptomer svarende til BED. Ifølge en meta-analyse blandt børn og unge med overvægt og svær overvægt estimeres det, at 26,3 % af de adspurgte lever med BED og overspisningsepisoder.

Ung kvinde der snakker med læge med et lommetørklæde i hånden.

Flere skal i rette behandling

Målet med projektet er at sikre, at flere unge i alderen 13-18 år med let, moderat eller svær BED henvises til rette behandling. BED har både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser og starter ofte i tidlig ungdom. Ifølge Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) har op mod hver fjerde, der lider af BED, haft selvmordstanker og er i modsætning til personer, der ikke lider af BED, i 3,6 gange så stor risiko for at handle på deres tanker. LMS skriver også, at undersøgelser viser, “at med den rette behandling kan overspisningsepisoderne på kort sigt reduceres hos 60-90% af patienterne”. Derfor er det vigtigt at have tilstrækkelig viden og rette redskaber til at opspore BED så tidligt som muligt – ikke mindst fordi behandling øger livskvaliteten og letter dagligdagen i en ellers fastlåst, ond spiral af gentagne overspisninger med ubehag, skyld, skam og nedtrykt sindsstemning til følge.

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen under puljen: Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til tidlig opsporing.

Eksperter og samarbejdspartnere i projektet

Fold ud Fold ind

Projektet udvikles og drives af følgende personer ved NCFO og Caretoons:

 • Caroline Møller Arnfeldt, antropolog, NCFO (projektmedarbejder)
 • Pernille Andreassen, antropolog, NCFO (projektleder)
 • Anne Kathrine B. Nielsen, journalist og specialist i sundhedskommunikation, Caretoons
 • Morten Berthelsen, journalist, videoeditor og specialist i sundhedskommunikation, Caretoons.

For at sikre kvaliteten af projektet er en række faglige specialister tilknyttet. Disse er:

 • Loa Clausen, psykolog og seniorforsker i Region Midtjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, psykiatrien samt lektor ved Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet
 • René Klinkby Støving, professor og specialeansvarlig overlæge ved Syddansk Universitet, Center for Spiseforstyrrelser ved psykiatrien i Region Syddanmark og afdelingen for hormonsygdomme ved Odense Universitetshospital
 • Caroline Bruun Abild, klinisk diætist, ph.d.-studerende, Steno Diabetes Center Aarhus, AUH, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • Jane Ege Møller, lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Derudover har vi i projektet løbende kontakt til offentlige og private aktører, der fungerer som ressource- og sparringspartnere eller patientrepræsentanter. Disse personer er:

 • Birgitte Hartvig Schousboe, psykolog og specialist i psykoterapi, faglig direktør i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser
 • Sofie Thor Andersen og Stine Bay Nielsen, projektledere i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS)/ViOSS
 • Lene Meyer, psykolog og ph.d. specialiseret i BED/tvangsoverspisning
 • Carina Jørgensen, næstformand i Adipositasforeningen