Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Jo yngre, jo bedre

Det er vigtigt at tage børns alder i betragtning, når man påbegynder behandling for børneovervægt. Det viser et nyt studie foretaget af Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Nationalt Center for Overvægt.

Fra den eksisterende forskning ved vi, at der er en større og mere vedvarende effekt på vægtudviklingen, hvis de deltagende børn med svær overvægt kan fastholdes i en behandlingsindsats. Men hvorfor falder nogle børn fra? Det forsøgte studiet at undersøge med forskningsspørgsmålet: Er det muligt at identificere faktorer eller karakteristika hos børn, som forlader en overvægtsbehandling før tid?

Studiet viste, at børn, der forlod behandlingen før tid ofte var ældre børn. Der blev ikke observeret andre betydende forskelle ved inklusionstidspunktet. Af de 159 inkluderede børn i studiet forlod 64 af disse indsatsen inden for de første 1,5 år. 26 af de 64 børn har rapporteret en primær årsag til frafaldet:

  • 13 børn havde ikke et ønske om at fortsætte
  • 7 børn manglede motivation
  • 3 børn angav logistiske udfordringer og/eller at indsatsen var for restriktiv
  • 2 børn angav et dårlig samarbejde med den sundhedsprofessionelle
  • 1 blev stoppet af hospitalet grundet anden sygdom.

Studiet viste altså den tydeligste sammenhæng mellem stigende alder hos børn med svær overvægt og en afkortet behandlingslængde. Den gennemsnitlige behandlingsvarighed reduceres med ca. 1 måned per år, jo ældre børnene er. Det ser derfor ud til, at der kunne være fordele ved at starte en behandling for overvægt tidligt i børnenes liv.

Data kommer fra et kohortestudie, som omfatter børn, der lever med svær overvægt i alderen 4-17 år, behandlet i en dansk, familiecentreret livsstilsintervention mellem 2014 og 2017. Læs mere om studiet og dets resultater her.

Pige er til læge.
Foto: Nationalt Center for Overvægt. Fotograf: Birthe Vembye.