Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Danskernes sundhed – sundhedsprofilen 2021

Torsdag den 10/3 blev tallene for ‘Den Nationale Sundhedsprofil 2021’ fremlagt på en konference afholdt af Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Undersøgelsen viser, at det går bedre på nogle områder og dårligere på andre med danskernes sundhed.

Sundhedsprofilen indeholder data fra godt 180.000 danskere fra 16 år og op. Den viser et øjebliksbillede af danskernes sundhed på en række områder som rygning, aktivitet, kost, overvægt og mental sundhed. Undersøgelsen gentages hver fjerde år, og den nyeste fra 2021, som netop er offentliggjort, er den fjerde i rækken.

Hvad siger tallene?

På den positive side ryger færre danskere – især de unge – og færre drikker sjældnere meget alkohol. Andelen af unge, der ofte drikker fem genstande eller mere ved samme lejlighed, er dog stadig høj sammenlignet med andre europæiske lande.

Desværre ser det ud til forsat at gå den forkerte vej med danskernes mentale sundhed i alle aldersgrupper, og der er en særligt bekymrende stigning blandt unge – især unge kvinder. Derudover viser tallene, at andelen af de adspurgte med usunde kostmønster er steget, og kun en lav andel lever op til WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet.

Flere danskere lever med (svær) overvægt

Et område, hvor Den Nationale Sundhedsprofil også viser en stigning, er i forekomsten af overvægt og svær overvægt, hvor andelen i 2010 var 46,8 procent, er den i 2021 52,6 procent. Andelen af personer med svær overvægt er steget fra 13,6 procent i 2010 til 18,5 procent i 2021.

Den sociale ulighed i sundhed er meget udtalt inden for overvægt, hvor der ses en markant overrepræsentation af personer med kort uddannelse og personer uden for arbejdsmarkedet i forekomsten af overvægt. For eksempel falder andelen af personer med overvægt fra 64,7 procent blandt personer med grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau til 40,8 procent blandt personer med en lang videregående uddannelse. I forhold til svær overvægt har 27,2 procent svær overvægt blandt personer med grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau, mens det kun gælder 9,8 procent blandt personer med en lang videregående uddannelse.

Kvinder, der løber på en forårsdag

Strukturel forebyggelse af svær overvægt

Rapporten peger på løsninger i forhold til forebyggelse af svær overvægt, der ikke kun handler om, hvad individet kan gøre, men som hæver løsningerne op på politisk og samfundsmæssigt niveau. Uddrag fra rapporten:

“Indsatser, der kan bidrage til at forebygge udvikling af svær overvægt, skal ikke alene have fokus på individet, men i højere grad fokus på at skabe sunde rammer for hverdagslivet. Desuden skal forebyggelse af svær overvægt foregå i alle aldersgrupper fra den tidligere barndom og gennem hele voksenlivet. Sundhedsstyrelsen er særligt optaget af at forebygge udviklingen af overvægt hos børn og unge.”

Rapporten udpeger seks mulige, strukturelle  indsatser til at fremme sundere vaner og forebygge udviklingen af svær overvægt:

  • Tilpasse prissætningen af mad- og drikkevarer, så sundere fødevarer er billigere end usunde, da pris og forbrug i en vis udstrækning hænger sammen.
  • Understøtte mere fysisk aktivitet og mindre stillesiddende aktiviteter i dagtilbud, i skole og på arbejdspladser.
  • Sikre, at sunde mad- og måltidsløsninger og fysisk aktivitet integreres som en naturlig del af alle offentlige tilbud til børn, unge og voksne, herunder ældre.
  • Sikre tilbud om livstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt, som ønsker at tabe sig eller at få sundere vaner.
  • Sikre tidlig indsats blandt børn, der har en uhensigtsmæssig vægtudvikling.
  • Udvikle og gennemføre indsatser med fokus på at mindske stigmatiseringen i samfundet af dem, der lever med svær overvægt.

Læs mere om Sundhedsprofilen

Tallene fra Den Nationale Sundhedsprofil bygger på selv-rapporterede data fra undersøgelsen “Hvordan har du det?”, som de fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Sundhedsstyrelsen gennemførte i foråret 2021. Når du læser tallene, husk at Danmark var midt i en COVID-19-pandemi med dertilhørende restriktioner, hvilket med stor sandsynlighed har påvirket det levede liv og dermed også besvarelserne og resultaterne af undersøgelsen.

Du kan læse hele rapporten (åbner ny side) om Danskerne Sundhed, eller denne mindre udgave af rapporten (åbner ny side), der highlighter de centrale udfordringer. Du kan også dykke ned i tallene på hjemmesiden “Danskernes Sundhed“, hvor alle data om danskernes sundhed ligger frit tilgængelige. Der er indsamlet data i 2010, 2013, 2017 og 2021 i undersøgelserne “Hvordan har du det?”.