Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Praktikant til Nationalt Center for Overvægt

Bliv praktikant i Nationalt Center for Overvægt og få erfaring med vidensindsamling og -formidling i meningsfyldte projekter i foråret 2022.

Brænder du for at indsamle, udvikle og formidle viden for at skabe bedre vilkår for personer, der lever med overvægt? Og interesserer du dig for sundheds- og overvægtsområdet? Så er du måske vores kommende praktikant til forårssemestret 2022.

Om Nationalt Center for Overvægt

NCFO er et videnscenter inden for (svær) overvægt. Centret blev etableret i 2020 med fokus på vidensindsamling, vidensudvikling og vidensformidling. Vi indsamler eksisterende viden om sundhedstilbud i danske kommuner og regioner målrettet personer, der lever med (svær) overvægt. Vi indsamler forskningsunderbygget viden nationalt og internationalt. Vi udvikler ny viden ved at deltage i forskningsprojekter. Og vi deler den viden, vi indsamler og udvikler, så alle får mere viden om overvægts kompleksitet og større forståelse for ‘livet med mere’.

Glade studerende, der arbejder i gruppe.

Hvad får du ud af en praktik hos NCFO?

Vi tilbyder et spændende og lærerigt praktikforløb med varierende opgaver, hvor du får mulighed for at styrke dine faglige og teoretiske kompetencer i praksis. Du kommer til at arbejde selvstændigt med dine egne opgaver og bliver involveret i dine kollegers. Du får tilknyttet en fast praktikvejleder, der giver dig sparring og feedback gennem hele dit praktikforløb. Det er en dynamisk arbejdsplads, hvor der er rig mulighed for at prøve kræfter med forskelligartede opgaver og få fornemmelsen af at være en del af en arbejdsplads. Vi tilpasser dine arbejdsopgaver til dine kompetencer og ønsker, men dine arbejdsopgaver kunne f.eks. omhandle:

  • Desk-research, herunder indsamling af national og international viden på overvægtsområdet
  • Formidlingsopgaver, herunder udarbejdelse af kommunikerbare tekster til hjemmeside, sociale medier m.v.
  • Planlægning af arrangementer, som f.eks. webinar, temadag el.lign.
  • Deltagelse i diverse mødefora
  • Administrative opgaver, som f.eks. udsendelse af mails til kommuner.

Hvem leder vi efter?

Vi forestiller os, at vores kommende praktikant:

  • Er i gang med en relevant sundheds-/samfundsvidenskabelig uddannelse (f.eks. Antropologi, Folkesundhedsvidenskab, Samfundsfag, Statskundskab eller lign., men kan også være fra kommunikations- eller journalistuddannelser)
  • Er initiativrig og kan arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre
  • Kan bidrage med nye øjne på centret og ny viden
  • Har interesse i og eventuelt viden om overvægts- og sundhedsområdet.

Praktisk info

Praktikperioden løber som udgangspunkt fra februar 2022 til juni 2022. Arbejdstiden er ca. 30 timer ugentligt, men med god mulighed for fleksibilitet i forhold til dit studie. Praktikforløbet er ulønnet.

Indsend dit CV, ansøgning og andet relevant materiale til: janehagelskjaer@ncfo.dk. Medsend gerne i din ansøgning, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for dit praktikforløb, fx ECTS-point, timeantal og praktikperiode jævnfør din studieordning. Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist er 15. januar 2022. Vi indkalder løbende til samtaler og tager praktikopslaget ned, når vi har fundet den rette kandidat.

Har du spørgsmål til praktikken, er du velkommen til at kontakte vores seniorforsker Pernille Andreassen på pernilleandreassen@ncfo.dk eller vores nuværende praktikant Simone Vanting på simvan@rm.dk.

Hvad siger en tidligere praktikant?

Det er vigtigt for os, at der er et samspil mellem praktikken og dit studie. Hvis du gerne vil vide lidt mere om hverdagen som praktikant hos NCFO, kan du læse en udtalelse fra vores tidligere praktikant herunder.

“Jeg valgte et praktikforløb hos NCFO, da jeg blev tiltalt af en dynamisk arbejdsplads med en bred kompetenceprofil, samtidig med at jeg fandt overvægtsområdet meget meningsfuldt og spændende. Derudover anskuer NCFO kompleksiteten ved overvægt, hvilket passer ind i en folkesundhedsmæssig kontekst.

Gennem min praktik i NCFO lærte jeg først og fremmest, hvad akademisk arbejde er, og hvad det at indgå på en arbejdsplads i praksis vil sige, og jeg vil helt sikkert benytte de erfaringer i et fremtidigt job.

Jeg har afprøvet min viden og kompetencer fra mit studie i praksis og har fået god erfaring i, hvad det vil sige, at arbejde i en dynamisk organisation og videnscenter. Samtidig har praktikopholdet givet anledning til et specialesamarbejde med NCFO.”

Simone Vanting, cand.stud. i Folkesundhedsvidenskab, praktikant efterår 2021.