Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Håndtering af vægtmålinger hos skolesundhedsplejen

Forskningsprojekt

Titel: Hvordan italesættes og håndteres vægtmålinger blandt børn og unge i grundskolen set fra skolesundhedsplejerskers perspektiv?

Projektet er et specialeprojekt, som skal afdække erfaringer og praksis omkring håndtering og kommunikation vedrørende vægtmålinger af børn og unge hos sundhedsplejersker på 6-8 forskellige folkeskoler.

Specialeprojektet udspringer af den seneste debat om vægt og vejning i medierne, herunder debatten om hvorvidt børn og unge i grundskolen skal vejes eller ej, samt om vejning kan være decideret skadeligt for børn og evt. føre til spiseforstyrrelser og dårligt selvværd.

På baggrund af en systematisk litteratursøgning fremgår det, at sundhedsplejerskers perspektiver og erfaringer i forhold til vægtmålinger ikke er belyst i en dansk kontekst.

Formålet med projektet

Specialeprojektet har til formål at afdække sundhedsplejerskers perspektiv på og italesættelse af vægt og vejning af børn og unge i grundskolen.

Metode

Fold ud Fold ind

Specialeprojektet er en kvalitativ undersøgelse med anvendelse af deltagerobservation i skolesundhedsplejen på 6-8 skoler og individuelle semistrukturerede interviews med 6-8 skolesundhedsplejersker.

Formidling

Fold ud Fold ind

Specialegruppen forventer at publicere resultaterne af projektet.

Resultaterne formidles desuden ved oplæg på skoler samt ved temamøder hos Dansk Selskab for Adipositasforskning.

Projektansvarlig og yderligere information

Fold ud Fold ind

Projektet er påbegyndt januar 2022 og forventes afsluttet juni 2022.

Projektansvarlige:
Thea Rud Christensen, stud.cand.scient.san.publ.
Simone Overgaard Vanting, stud.cand.scient.san.publ.

Vejledere:
Hovedvejleder: Knud Ryom Ph.D, adjunkta

Medvejleder: Pernille Andreassen, Ph.D, antropologb

a Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Danmark
b Nationalt Center for Overvægt, Danmark