Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Grøn proteinbaseret salat.

Diætændring med protein til børn og unge

Forskningsprojekt

Ph.d.-studie: Titel: Overvægt blandt børn og unge – Kan en diætændring med protein effektivt forebygge overvægt og diabetes?

Engelsk originaltitel: Childhood Obesity – Prevention of diabetes through changed Eating Patterns (The COPE-study): A cluster randomized trial investigating the efficacy of dietary changes in protein

Flere studier viser, at protein har en positiv indvirkning på vægttab og vægtvedligeholdelse hos voksne med overvægt og svær overvægt (1), men effekten er endnu ikke tilstrækkeligt undersøgt hos børn og unge. Derudover ved vi, at opfølgning efter en livsstilsintervention er vigtigt for at opnå vægttab og vægtvedligeholdelse (2), men det er endnu uvist, hvordan opfølgning hos familier og børn med overvægt og svær overvægt bedst tilrettelægges.

Formålet med projektet

Projektets hovedformål er at undersøge, om der er fordele ved at indtage øget protein gennem kosten i forhold til vægttab og vægtvedligeholdelse hos børn og unge med overvægt eller svær overvægt. Derudover vil projektet undersøge effekten af øget opfølgning efter et ophold på Julemærkehjem. Projektet vil samtidig undersøge, hvordan børnenes spiseadfærd, spisevaner og livskvalitet udvikler sig gennem projektet, og om børnene er i risiko for at udvikle BED (tvangsoverspisning). I projektet vil en mindre gruppe børn også få undersøgt sundhedsrelaterede parametre i deres biologiske materiale via blodprøver.

Forskningsspørgsmål/hypoteser

Fold ud Fold ind

Vi forventer at kunne påvise, at en ændring i kosten med øget proteinindhold vil fremskynde vægttab og øge potentialet for vægtvedligeholdelse efter et ophold på Julemærkehjem, samt forbedre metaboliske parametre, livskvaliteten og potentielt reducere risikoen for, at børnene udvikler diabetes i voksenlivet.

Metoder og materialer

Fold ud Fold ind

Projektet er et cluster randomiseret studie og et samarbejde med Julemærkefonden i Danmark. Projektets deltagere er børn i alderen 7 til 15 år, som går på Julemærkehjemmet Hobro eller Julemærkehjemmet Fjordmark. I alt vil ca. 350 børn blive inddelt i tre grupper: en kontrolgruppe, en interventionsgruppe og en opfølgningsgruppe.

  • Kontrolgruppen vil få et helt almindeligt ophold på Julemærkehjem (~15E% protein/dagligt) og almindelig opfølgning efter deres ophold.
  • Interventionsgruppen vil få en kost med øget protein (~25E% protein/dagligt), mens de går på Julemærkehjem samt øget opfølgning efter deres ophold.
  • Opfølgningsgruppen vil få et helt almindeligt ophold på Julemærkehjem (~15E% protein/dagligt) og øget opfølgning efter deres ophold.

Deltagerne vil blive undersøgt, inden de starter på Julemærkehjem (baseline), når opholdet på Julemærkehjem slutter (efter 10 uger), og 52-uger efter deltagerne startede på Julemærkehjem. Derudover vil deltagerne blive inviteret til opfølgende målinger henholdsvis 3 år, 5 år, 7 år og 10 år efter opholdet på Julemærkehjem.

Barnet og barnets forælder/værge informeres om projektet både mundtligt og skriftligt. Forinden deltagelse har barnets forælder/værge givet samtykke til, at barnet må deltage i projektet og givet samtykke til at deltage i projektet sammen med sit barn. I hele projektperioden vil al data blive opbevaret i en database hos Aarhus Universitet (REDcap), som sikrer den almindelig databeskyttelsesforordning. Databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen bliver overholdt af alle involverede i projektet. Projektet er godkendt af De Regionale Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland (Journalnummer: 1-10-72-73-20) og registeret i clinicaltrials.gov (ID: NCT04522921).

Formidling

Fold ud Fold ind

Deltagerne og deltagernes forælder/værge vil løbende i projektet blive oplyst om resultater. Projektets resultater vil, uanset om de er positive, negative eller inkonklusive, blive offentliggjort i faglige, internationale tidsskrifter og på videnskabelige møder fra starten af 2023, hvor noget data vil være analyseret. Ved offentliggørelse af resultaterne vil det ikke på nogen måde være muligt at identificere deltagerne. Derudover vil projektets resultater blive formidlet til projektets samarbejdspartnere. Det forventes, at al data er analyseret, og projektet kan afslutte i år 2032.

Perspektivering

Fold ud Fold ind

Projektet er det første af sin art i Danmark, og vi forventer at kunne bidrage med ny viden og evidens, som kan få betydning for udformningen af fremtidige nationale og internationale kliniske retningslinjer inden for området overvægt og svær overvægt hos børn og unge. Målet er, at vi i fremtiden kan hjælpe børn, unge og familier med overvægt og svær overvægt endnu bedre.

Projektansvarlig og yderligere information

Fold ud Fold ind

Projektet er påbegyndt oktober 2020 og forventes afsluttet december 2032.

Projektansvarlig: Dorthe Dalstrup Jakobsen, MSc, Ph.d. studerende a,b

Hovedvejleder: Jens Meldgaard Bruun, Professor, overlæge, Ph.D a,b,d,e
Medvejleder: Lea Brader, Nutrition Scientist, Ph.d. c

a Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark
b Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Aarhus C, Danmark
c Global Nutrition, Arla Foods amba, Danmark
d Medicinsk afdeling, Randers Regionshospital, Randers, Danmark
e Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark

Referencer

Fold ud Fold ind

(1) van Baak MA, Mariman ECM. Dietary Strategies for Weight Loss Maintenance. Nutrients. 2019;11(8):10.3390/nu11081916.

(2) Lind MVmf. Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt : en litteraturgennemgang: Sundhedsstyrelsen; 2018. Tilgængelig her.