Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

En glad pige i svømmehal, der knytter næven i triumf.

Livsstilsinterventions indvirkning på børns vægt

Forskningsprojekt

Ph.d.-studie: Titel: Vægtudvikling efter deltagelse i kommunal, familiecentreret livsstilsintervention målrettet børn med svær overvægt.

3-5 % af alle danske børn lever med svær overvægt. Projektet undersøger, hvordan man med evidensbaserede metoder kan sikre sund vægtudvikling blandt børn med overvægt.

De seneste 40-50 år er der i Danmark sket en markant stigning i antallet af børn og unge med overvægt og svær overvægt, således at 3-5 % af alle danske børn nu lever med svær overvægt (svarende til BMI over 30 for en voksen) (1). Overvægt i skolealderen og ungdomsårene er associeret med betydelig øget risiko for fortsat overvægt og følgesygdomme i voksenlivet (2).

Overvægt er en risikofaktor for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme som type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol, men også slidrelaterede lidelser i bevægeapparatet som knæ, ryg og hofte (3 og 4). Endvidere øger overvægt risikoen for nedsat selvværd, stigmatisering, mobning, depression og ensomhed. Således er livskvalitet hos børn med svær overvægt reduceret i samme grad som hos børn med kroniske sygdomme som f.eks. cancer og type 1 diabetes (5).

Der mangler endnu solide, evidensbaserede metoder til at sikre sund vægtudvikling blandt børn med overvægt. Ved livsstilsinterventioner med korte behandlingsforløb (op til et år) ses bedring i flere forstadier til følgesygdommene (6 og 7). Samtidig tyder nyere forskning på, at vedvarende sund vægtudvikling kan opnås ved livsstilinterventioner med et længere eller mere vedvarende behandlingsforløb, som varer minimum tre år (8), hvorimod kortere livstilsinterventioner uden opfølgning oftest giver et forbigående vægttab (9).

Formålet med projektet

Projektets formål er at indsamle og analysere data fra to kommunale livsstilinterventioner for børn med svær overvægt:

  • Fedt for Fight (FFF), Aarhus Kommune
  • Overvægtsklinikken (OVR), Randers Kommune

Projektet undersøger, hvordan hver af interventionerne påvirker udviklingen i vægt både på kort og på længere sigt (målt via BMI-SDS) hos de deltagende børn. Børnenes vægtudvikling efter interventionerne kan følges via rutinebesøgene hos skolesygeplejersken. Det er muligt at identificere børn, der lever med svær overvægt i Aarhus Kommune, men som ikke blev identificeret og inkluderet i interventionerne. Disse børn vil kunne fungere som kontrolgruppe.

Forskningsspørgsmål/hypoteser

Fold ud Fold ind

Hvordan påvirker tidlig behandling med livstilinterventioner vægtudviklingen på kort og længere sigt i en gruppe af børn med svær overvægt?

Metoder og materialer

Fold ud Fold ind

Studiedesign
En deskriptiv evaluering af to veletablerede regionale behandlingstilbud til børn med svær overvægt.

Studiepopulation
Ca. 700 børn med svær overvægt har været behandlet i enten FFF (2010-20) eller OVR (2014-20). Svær overvægtig defineres som et BMI ≥ 30 korrigeret for alder og køn.

Procedure og databehandling
Data vil blive trukket fra kommunale databaser i Aarhus og Randers kommune. En mindre del af data vil blive indtastet manuelt. Data vil efterfølgende blive samlet og behandlet i STATA.

Etik
Der er pr. d. 27. nov. 2020 givet tilladelse til projektet af Regionssekretariatet Region Midtjylland. Alle regler vedr. personfølsomme data ifm. forskning og dataopbevaring vil blive fulgt.

Formidling

Fold ud Fold ind

Formidling vil ske via anerkendte internationale tidskrifter og konferencer. Resultaterne vil også blive formidlet tilbage til de behandlende kommuner.

Perspektivering

Fold ud Fold ind

Det langsigtede mål er at være med i udviklingen af et eller flere validerede landsdækkende behandlingstilbud til børn med overvægt og på denne måde sikre lige adgang til valide behandlingstilbud, uanset hvor i landet barnet bor. At sikre sund vægtudvikling blandt børn vil bidrage til forebyggelse af overvægt i voksenlivet og livsstilsygdomme relateret til overvægt.

Projektansvarlig og yderligere information

Fold ud Fold ind

Projektansvarlig
Rasmus Møller Jørgensen
Læge, forskningsassistent
Steno Diabetes Center Aarhus, AUH
Hedeagervej 3, 2 th, 8200 Aarhus N

Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers
Østervangsvej 8, 8930 Randers NØ

Børn og Unge, Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

Vejledere
Jens Meldgaard Bruun (professor, overlæge, ph.d.) er hovedvejleder. Medvejeledere er Esben Thyssen Vestergaard (Overlæge, ph.d., klinisk lektor, Børneafdelingen Regionshospitalet Randers, Steno Diabetes Center Aarhus), Jane Nautrup Østergaard (programkoordinator i Steno Diabetes Center Aarhus), Annelli Sandbæk (professor, ph.d., sektionsleder i Steno Diabetes Center Aarhus).

Referencer

Fold ud Fold ind

(1) Danish Health A. The Danish Health Authority, children’s database (Sundhedsdatastyrelsen, Børnedatabasen).

(2) Ward ZJ, Long MW, Resch SC, Giles CM, Cradock AL, Gortmaker SL. Simulation of Growth Trajectories of Childhood Obesity into Adulthood. The New England journal of medicine. 2017;377(22):2145-53.

(3) Bjerregaard LG, Jensen BW, Angquist L, Osler M, Sorensen TIA, Baker JL. Change in Overweight from Childhood to Early Adulthood and Risk of Type 2 Diabetes. The New England journal of medicine. 2018;378(14):1302-12.

(4) Bjerregaard LG, Adelborg K, Baker JL. Change in body mass index from childhood onwards and risk of adult cardiovascular disease(). Trends in cardiovascular medicine. 2019.

(5) Schwimmer JB, Burwinkle TM, Varni JW. Health-related quality of life of severely obese children and adolescents. Jama. 2003;289(14):1813-9.

(6) Fonvig CE, Chabanova E, Ohrt JD, Nielsen LA, Pedersen O, Hansen T, et al. Multidisciplinary care of obese children and adolescents for one year reduces ectopic fat content in liver and skeletal muscle. BMC pediatrics. 2015;15:196-015-0513-6.

(7) Savoye M, Caprio S, Dziura J, Camp A, Germain G, Summers C, et al. Reversal of early abnormalities in glucose metabolism in obese youth: results of an intensive lifestyle randomized controlled trial. Diabetes care. 2014;37(2):317-24.

(8) Danielsson P, Svensson V, Kowalski J, Nyberg G, Ekblom O, Marcus C. Importance of age for 3-year continuous behavioral obesity treatment success and dropout rate. Obesity facts. 2012;5(1):34-44.

(9) Gronbaek H, Lange A, Birkebaek NH, Holland-Fischer P, Solvig J, Horlyck A, et al. Effect of a 10-week weight loss camp on fatty liver disease and insulin sensitivity in obese Danish children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;54(2):223-8.