Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

En læger måler blodtryk og taler med patient

Foto: World Obesity Federation

Kommunikation om overvægt i almen praksis

Forskningsprojekt

Titel: Kommunikation om vægtrelaterede problemer med patienter med svær overvægt i almen praksis

Projektet er et litteraturstudie, som skal afdække den eksisterende litteratur om kommunikation om vægtrelaterede problemer med personer med svær overvægt i almen praksis.

Steno Diabetes Center Aarhus og Nationalt Center for Overvægt samarbejder om et litteraturstudie, der afdækker den eksisterende litteratur om kommunikationen omkring vægtrelaterede problemer hos personer med svær overvægt i almen praksis.

Antallet af personer med overvægt og svær overvægt stiger internationalt. Derfor stiger antallet af personer med vægtrelaterede problemer også, da risikoen for at udvikle følgetilstande og følgesygdomme øges med stigende BMI (1). Vægtrelaterede problemer kan f.eks. være type 2-diabetes, forhøjet kolesterol, kardiovaskulær sygdom, søvnapnø, astma, rygsmerter, slidgigt, galdeblæresygdom, mentale problemer såsom depression, og forskellige kræftformer (2).

Men hvordan foregår kommunikationen omkring dette emne egentlig i almen praksis? Dette litteraturstudie ønsker af afsøge emnet dybdegående ud fra den eksisterende internationale litteratur.

Formålet med projektet

Projektet har til formål at give forskere og interesserede en status på emnet ‘kommunikation om vægtrelaterede problemer med patienter med svær overvægtigt i almen praksis’ til inspiration til f.eks. ny forskning på området.

Forskningsspørgsmål/hypoteser

Fold ud Fold ind

Forfatterne har udarbejdet et bredt forskningsspørgsmål for at kunne gå dybdegående ind i emnet med fokus på kommunikation: What is known about communication about weight-related issues in general practice with adult patients with obesity.

Metoder og materialer

Fold ud Fold ind

Forskerne vil forsøge at svare på forskningsspørgsmålet ved at lave et litteraturstudie af typen “scoping review”. Scoping reviewet som review-type er ideelt til dette emne, da man afdækker et bredere emnefelt med inkludering af mange forskellige typer af studier, som f.eks. i tilfældet her, hvor både kvantitative og kvalitative studier inkluderes til at sætte konteksten for netop dette forskningsområde (3). Forfatterne vil lave søgninger og indhente artikler fra databaserne PubMed, Scopus og CINAHL.

Formidling

Fold ud Fold ind

Projektets resultater forventes publiceret i et engelsksproget peer-reviewed tidsskift samt en mindre dansk udgivelse om emnet.

Perspektivering

Fold ud Fold ind

Litteraturstudiet skal gerne bidrage til at sætte konteksten for den internationale viden om kommunikation om vægtrelaterede problemer med patienter med svær overvægt i almen praksis og dermed konteksten for senere forskning inden for området til inspiration for forskere og interesserede.

Projektansvarlig og yderligere information

Fold ud Fold ind

Projektet er påbegyndt d. 01/11-2021 og forventes afsluttet d. 30/04-2022.

Projektansvarlig: Cecilie Sonne Lindberg, læge a,c

Forskergruppe:
Pernille Andreassen, Ph.D, antropolog c
Annelli Sandbæk, professor og diabetesforsker a,b
Jens Meldgaard Bruun, Professor, overlæge, Ph.D a,c,d,e
Sissel Due Jensen, antropolog a

a Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark
b Institut for Folkesundhed – Almen Medicin, Aarhus Universitet, Danmark
c Nationalt Center for Overvægt, Danmark
d Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, Danmark
e Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark

 

Referencer

Fold ud Fold ind

  1. World Health Organization. Obesity and overweight. 2021. Link  (accessed November 03, 2021)
  2. National Heart, Lung and Blood Institute. Overweight and Obesity. Link  (accessed November 03, 2021)
  3. AU Library. Typer af reviews. Link (au.dk) (accessed November 03, 2021)