Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Vejle Kommune – Livsstil og trivsel i familien

Vejle Kommune tilbyder forløb ‘Livsstil og trivsel i familien’, som er et tilbud til familier med børn og unge med overvægt.

I sundhedstilbuddet ‘Livsstil og trivsel i familien’ arbejder Vejle Kommune for at motivere og hjælpe familien til en ændret livsstil med henblik på, at barnet bliver normalvægtigt, at familien får inspiration til gode madvaner, får den gode stemning ved spisebordet, at barnet får et positivt kropsbillede samt finder nye veje til mere bevægelse. Forløbet bygger på Holbæk-modellen, hvor den enkelte familie får en tilpasset handlingsplan med anbefalinger til kost, søvn, bevægelse, skærmtid m.m.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er, at barnet/den unge trives bedre socialt, bliver gladere og får større selvværd.

Målgruppe
Overvægtsklinikken er et tilbud til børn og unge mellem 3 og 18 år med BMI over 90 % percentilen samt deres forældre.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning, så familien kan selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet strækker sig over 1 år, og tilbuddet består af hjælp, støtte og vejledning fra en sundhedsplejerske og en kostvejleder eller diætist om vægtregulering, mad, spisemønstre, rammer i hjemmet og aktivitet efter Holbæk-modellen. Barnet/den unge plus familien vil blandt andet få en individuel tilpasset plan med fokus på ændring af 10-20 punkter, der skal hjælpe til vægttab.

Familierne får løbende samtaler med 6-8 ugers interval ved sundhedsplejerske og diætist/kostkonsulent, indtil barnet ligger stabilt under 90 % percentilen. Det forventes, at forældre er aktive og støttende.

Derudover er der mulighed for:

  • Vejledning hjemme hos familien
  • Samtaler med en mad-og bevægelsesvejleder i Sundhedshuset
  • Vejledning og samtaler online eller telefonisk
  • Forældrekursus
  • Forældresamtaler uden barnet

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig. Vejle Kommune skriver i deres materiale: “Det er vores erfaring, at 3 ud af 4 trives bedre og bliver gladere, når de har været i forløbet
”Livsstil og Trivsel i familien”.”

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Vejle Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.