Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Varde Kommune – Livsstilsforløb

Varde Kommune tilbyder et Livsstilsforløb til voksne, der ønsker at ændre vaner.

Livsstilsforløbet har fokus på at fremme sundhed og forebygge forværring eller udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme. Forløbet starter med en afklarende samtale, hvor man afdækker borgerens viden, ressourcer, handlekompetencer, motivation og behov. Ud fra denne samtale sammensættes et forløb i samarbejde med borgeren.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tilbuddet har til formål at fremme sundhed og forebygge forværring eller udvikling af livsstilsrelaterede sygdomme.

Målgruppe
Borgere over 18 år, som er motiveret for vaneændring, kan deltage i tilbuddet.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren skal henvises af egen læge, jobcenter eller fra en hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Til en afklarende samtale med en sundhedskonsulent afdækkes borgerens viden, ressourcer, handlekompetencer, motivation og behov for videre forløb. Det videre forløb planlægges i samarbejde med borgeren, ift. hvilke tilbud der kunne være relevante for borgeren at deltage i. Et sådant forløb kan f.eks. indeholde en ernæringsindsats og motionsvejledning, hvor borgeren kan få støtte og vejledning i at opnå en varig livsstilsændring. Igennem samarbejde, undervisning og træning arbejdes der med at styrke borgerens motivation, personlige engagement og vilje til forandring.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, som er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Varde Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk. På denne hjemmeside finder du information om tilbuddet til praktiserende læger og praksispersonale.