Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Vallensbæk Kommune – Kick-start en sundere hverdag

Vallensbæk Kommune tilbyder forløbet ‘Kick-start en sundere hverdag’ til familier med børn, der lever med overvægt.

Kick-start er et sundhedstilbud for børn i 4.-6. klasse, der har overvægt eller ønsker at arbejde med deres sundhedsvaner. Forløbet skal give børnene mod på fortsat at være fysisk aktive i deres fritid samt give børnene og deres familier muligheden for at komme i gang med en sundere hverdag med fokus på kost, kropsmotorik og social udvikling.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med Kick-start er at give børnene positive, sjove oplevelser og sejre i forbindelse med bevægelse og socialt fællesskab.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn i 4.-6. klasse.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Center for Sundhed, Kultur og Fritid, Vallensbæk Kommune står for tilbuddet. I forløbet møder familierne både en sundhedsplejerske, en madkundskabslærer og en motionskonsulent. Derudover er der mulighed for at inddrage diætist og psykolog efter behov.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning, så familier kan selv henvende sig, men de kan også henvises fra kommunen.

Beskrivelse af tilbuddet
I Kick-start får børn og forældre viden, støtte og redskaber til at komme i gang med sundere vaner. Forløbet varer fire måneder og består af individuelle samtaler med det enkelte barn og dets forældre og ugentlige motionsaktiviteter i forenings-regi for alle børnene, hvor de udforsker en ny idrætsgren eller bevægelsesform. Det kan f.eks. være rulleskøjtning, håndbold, linedance eller badminton. Derudover er der i forløbet tre mad- og temaaftner for hele familien.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Tilbuddet og en intern evaluering med åbne spørgsmål er nævnt i Center for Sundhed og Forebyggelses årsrapport fra 2012 og 2013.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Vallensbæk Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.