Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tønder Kommune – Vægttabstilbud

Vægtabstilbuddet er for voksne i Tønder Kommune, der lever med overvægt.

Tønder Kommune tilbyder et individuelt vægttabstilbud baseret på Holbæk-modellen tilpasset voksne. Sundhedstilbuddet skal hjælpe borgeren til at ændre livsstil og vaner samt at blive i stand til at fastholde den nye livsstil gennem både en individuel handlingsplan, madlavning og hjælp til psykiske faktorer.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at forebygge udviklingen af livsstilssygdomme og mindske de risikofaktorer, der er i forbindelse med overvægt.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet voksne fra 18 år med overvægt.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Forløbet indeholder vejledning efter Holbæk-modellens retningslinjer for et succesfuldt vægttab med bl.a. en individuel tilrettelagt handleplan, mulighed for madlavning i Madværkstedet og hjælp til de psykiske faktorer under vægttabsforløbet.

Forløbet strækker sig over syv mødegange fordelt over et år i et individuelt forløb.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Tønder Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.