Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tønder Kommune – Sundhedsklinik

‘Sundhedsklinik for børn og familier med overvægt’ er Tønder Kommunes tilbud til børn og unge med overvægt.

Sundhedsklinikken tilbyder et forløb baseret på Holbæk-modellen med individuelle samtaler, støtte og rådgivning i forhold til f.eks. mad- og motionsvaner. Hele familien skal være indstillet på at få sundere vaner.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at opnå sundere vaner i hele familien.

Målgruppe
Sundhedsklinikken tilbyder gratis forløb for familier med børn med overvægt i alderen 3-18 år.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning, som sker gennem sundhedsplejersken eller den praktiserende læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Sundhedsklinikken giver hele familien rådgivning om vægtregulering, spisemønstre, mad- og drikkevaner samt motion baseret på Holbæk-modellen. Forløbet strækker sig i udgangspunktet over et år, hvor familien får en individuel handleplan samt hjælp og vejledning fra en sundhedsplejerske og kostrådgiver.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Tønder Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.