Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Thisted Kommune – Sundhedsplejens overvægtsklinik

‘Sundhedsplejens overvægtsklinik’ tilbyder et forløb til børn og unge med overvægt samt deres familier.

Tilbuddet er målrettet børn og unge mellem 3-16 år med overvægt og er baseret på Holbæk-modellen. Forløbet tilbyder individuel hjælp, støtte og vejledning for at stoppe barnets vægtøgning. Målet er, at barnet på den lange bane slanker sig, mens det vokser. Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på at arbejde med nye sunde vaner. Forløbet kan fortsætte så længe familien og overvægtsteamet vurderer, at der er behov.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at stoppe vægtøgning hos barnet eller den unge. Gennem fokus på vægten arbejdes der med, at barnet kommer til at trives bedre socialt, bliver gladere og får større selvtillid, og at risikoen mindskes for de følgesygdomme, som på sigt kan komme af overvægt.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet børn og unge mellem 3-16 år med overvægt sammen med deres familie. Både barn og familie skal være motiveret for at ændre livsstil og parate til at støtte op om barnets vægttab.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Familierne kan selv henvende sig til Overvægtsklinikken, men kan også henvises af en sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet er baseret på Holbækmodellen og består bl.a. af rådgivning om vægtregulering, kost, spisemønstre og motion. En sundhedsplejerske laver sammen med barn og familie en individuel plan, som følges op på ved ca. fire-seks årlige samtaler. Forløbet er ikke tidsbegrænset og kan fortsætte så længe familien og overvægtsteamet vurderer, at der er behov for det.

Der samarbejdes med Aalborg Universitetshospital, Videnscenter for børn og unge med overvægt.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Thisted Kommunes hjemmeside eller i denne pjece.