Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Thisted Kommune – Ligevægt – sundhed i balance

Thisted Kommune tilbyder holdforløbet ‘Ligevægt – sundhed i balance’, som er for voksne (<65 år) med høj eller meget høj kropsvægt og med fysiske begrænsninger.

‘Ligevægt – sundhed i balance (indendørshold)’ er et tilbud til voksne (<65 år), der ønsker at skabe forandring og opnå større trivsel i deres liv i fællesskab med andre. Tilbuddet arbejder ud fra en vægtneutral tilgang og forløber over 10-12 mødegange, hvor der tages hensyn til fysiske begrænsninger, og elementer med bevægelse tilpasses til deltagernes niveau.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at deltagerne oplever mere frihed i spisning, et større tiltro til kroppen, færre begrænsninger af kropsvægt og en generel højere trivsel gennem både fællesskab og egenomsorg.

Målgruppe
I målgruppen er alle voksne borgere i Thisted Kommune som fornemmer et problematisk forhold til mad og måltider, har prøvet flere vægttabsforsøg og oplever kropsvægten som en fysisk og eller psykisk begrænsning i deres liv. Deltagernes kropsvægt har ingen betydning for deltagelsen.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Forløbet indledes med en forsamtale, hvor forventninger og spørgsmål afklares og der tages stilling til, om holdet er det rette for borgeren. Forløbet arbejder ud fra konceptet “Vægtneutral Sundhed”. Med egenomsorg som omdrejningspunkt, bliver der lagt fokus på intuitiv spisning, nydelsesfuld bevægelse, kropsrespekt, afspænding og fællesskab.

Forløbet afholdes primært inden for og der vil undervejs være elementer af bevægelse, som passer til det niveau deltageren kommer med.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning, men tilmelding er nødvendig.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, som er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Thisted kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.