Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tårnby Kommune – Vaneværkstedet

Vaneværkstedet er et tilbud til voksne med overvægt med fokus på at ændre spise- og motionsvaner

Tårnby Kommunes Vaneværksted er et gruppebaseret tilbud til borgere med BMI over 27, der ønsker at bryde med uhensigtsmæssige spise- og motionsvaner.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tårnby Kommunes ‘Vaneværksted’ har til formål at bryde med uhensigtsmæssige spise- og motionsvaner.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere med en BMI over 27.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv henvende sig til SundhedsCenter Tårnby.

Beskrivelse af tilbuddet
Vaneværkstedet forløber i små grupper og strækker sig over fire eftermiddage af to timers varighed. Igennem forløbet bliver den enkelte borger opmærksom på nuværende spise- og motionsvaner og får inspiration til at skabe nye gode vaner.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Tårnby Kommunes hjemmeside.