Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Tårnby Kommune – Samtale om sundhed

Tårnby Kommuner har et samtale-tilbud til voksne med overvægt omkring vejledning og råd om vægt, kost og motion.

Tårnby kommunes sundhedsrådgivning henvender sig til borgere med BMI over 27, der ønsker individuel vejledning til at bryde med usunde vaner og få råd om vægt, kost og motion.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Tårnhøj Kommune tilbyder individuelle samtaler med henblik på at tilbyde borgere støtte til at bryde med uhensigtsmæssige vaner og til at skabe nye gode vaner.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere med BMI over 27, som ønsker vægttab eller er motiveret for at ændre spise- og motionsvaner.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv henvende sig til kommunens sundhedskonsulent.

Beskrivelse af tilbuddet
Tårnby Kommunes tilbud om sundhedsrådgivning er individuelt tilrettelagt med et typisk forløb bestående af 4-6 samtaler. Første samtale varer typisk 1 time, og de efterfølgende samtaler varer ca. 30 min. Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers hverdagsliv og ønsker for forandring om f.eks. vægttab, motion eller rygestop. Samtalerne afholdes i Sundhedscenter Tårnby.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Tårnby Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.