Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Svendborg Kommune – Små skridt til sundere vaner

Svendborg Kommune tilbyder forløbet ‘Små skridt til sundere vaner’ til voksne, der lever med overvægt.

Små Skridt-forløbet er baseret på Små Skridt-metoden fra Sundhedsstyrelsen. Forløbet henvender sig til borgere, der ønsker et gruppeforløb med fokus på mad, vægt og krop. Små skridt til sundere vaner er et gruppeforløb for de borgere, der ønsker at arbejde med deres hverdagsvaner, men som mangler et kærligt puf til at komme i gang med forandringen. Sammen med resten af holdet arbejdes der med konkrete målsætninger ift. mad, spisning, bevægelse m.v. Alt sammen med det formål at få en sundere hverdag. Det er vigtigt, at borgeren har lyst til at indgå i et gruppeforløb med undervisning, dialog og øvelser.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Små Skridt-forløbet har til formål at øge den enkeltes trivsel, aktivitet og sundhed i bred forstand.

Målgruppe
Forløbet henvender sig til borgere, der har et BMI over 30/eller et BMI over 25 + samtidig overvægtsrelateret sygdom. For at deltage i forløbet er det en forudsætning, at borgeren er over 18 år og bosat i Svendborg Kommune.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Forløbet veksler mellem gruppemøder af 2,5 timers varighed samt individuelle samtaler med en af sundhedsvejlederne. Der er også mulighed for motion en gang om ugen.

Der er holdopstart ca. hver 3. måned. Forløbet er mest intenst de første måneder, derefter mødes gruppen månedligt. Forløbet afsluttes efter 1 år.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning via egen læge eller sygehus/hospitalsafdeling.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Svendborg Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.