Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Struer Kommune – Overvægtsklinik

Struer Kommune tilbyder et forløb til børn og unge med overvægt samt deres familier.

Struer Kommune tilbyder vejledning og behandling af børn og unge med overvægt. Forløbet er familieorienteret og er baseret på principper fra Holbæk-modellen, hvor der udarbejdes en individuel handlingsplan for det enkelte barn.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Forløbet har til formål at stoppe barnets vægtøgning. Det er vigtigt, at hele familien støtter op om forløbet, herunder at familien er indstillet på at ændre vaner.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt i alderen 3-17 år og deres familier.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Børn og Familie – Sundhedscenter Struer, Struer Kommune.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
På forløbet tilbydes der individuel hjælp, støtte og vejledning til at stoppe barnets vægtøgning. Et forløb starter med en forundersøgelse i Sundhedscentret. Derefter er der opfølgning ved en sundhedsplejerske eller kostvejleder 6 gange i løbet af det første år. Det videre forløb aftales indbyrdes og ud fra individuelle behov.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Struer Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.