Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Sorø Kommune – Trivselsteamet

Sorø Kommunes Trivselsteam tilbyder et forløb til børn og unge med overvægt samt deres familier.

Trivselsteamet tilbyder støtte til familier med børn eller unge, der har overvægt eller med tendens til overvægt. Familier kan få støtte til at ændre livsstil samt at opnå et sundere liv og bedre trivsel.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er, at de deltagende familier ændre livsstil, opnår vægttab, et sundere liv og bedre trivsel.

Målgruppe
Sundhedstilbuddet er målrettet familier med børn og unge med overvægt eller tendens til overvægt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
Trivselsteamet tilbyder 3-4 samtaler for familien af en times varighed fordelt over et år, hvor familierne selv er med til at sætte mål for deres kost og motion. Trivselsteamet, som består af sundhedsplejerske og sundhedskonsulent, lægger vægt på, at hele familien deltager, da det er deres erfaring, at det er som familie, man kan gøre noget ved uhensigtsmæssige vaner.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Sorø Kommunes hjemmeside, eller på sundhed.dk.