Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Sorø Kommune – Et liv i balance

Sorø Kommune udbyder sundhedstilbuddet ‘Et liv i balance’ til voksne med overvægt.

Sorø Kommune tilbyder et individuelt samtaleforløb til voksne med overvægt med rådgivning og støtte til livsstilsændringer. Der er fokus på kost og motion i forløbet.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at give støtte til en livsstilsomlægning og evt. vægttab.

Målgruppe
‘Et liv i balance’ henvender sig bl.a. til voksne, som er i risiko for at udvikle, eller har udviklet overvægt (BMI>30) og derfor kan forventes at få en helbredsmæssig effekt af en livsstilsændring.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver lægehenvisning.

Beskrivelse af tilbuddet’
Et liv i balance’ er et individuelt samtaleforløb, hvor deltagerne bliver vejledt i grundprincipperne i en sund livsstil samt får indsigt i, hvad den enkelte selv kan gøre for at få et bedre helbred, mere energi og større livskvalitet. Der er fokus på gode kost og motionsvaner, som kan hjælpe til at opnå et vægttab. Samtaleforløbet tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer for at støtte op om en livsstilsændring.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Sorø Kommunes hjemmeside, eller på sundhed.dk.