Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Sønderborg Kommune – Træning

Sønderborg Kommune tilbyder træning til voksne, der lever med overvægt.

Forløbet er et forebyggelsestilbud for borgere med kronisk sygdom og borgere med overvægt, som er i risiko for at udvikle livsstilssygdom. Borgeren får viden og redskaber omkring fysisk aktivitet i hverdagen og lærer at omsætte dette i eget liv. Træningen kan foregå både individuelt og i grupper. Forløbet indledes med afklarende samtale, hvor hvor en sundhedsfaglig person afdækker borgerens ressourcer, motivation og indsatsbehov.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er, at borgeren kommer i gang med at træne med henblik på at øge den fysiske formåen og det psykiske velbefindende.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet voksne borgere over 18 år, som lever med overvægt og er i risiko for at udvikle livsstilssygdom.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Forløbet indledes med en afklarende samtale  med en sundhedsfaglig medarbejder, der vurderer, hvorvidt der er behov for en kommunal understøttende indsats. Træning kan tilbydes som individuel træning 1 til 3 gange eller et gruppeforløb. Borgeren får også støtte til at finde en motionsform at forsætte med efter endt forløb.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan henvises af egen læge eller fra hospitalsafdeling, men kan også selv henvende sig.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk.